MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Pregledni članak  •  Baromedicina HR ENG

Hipebarična oksigenoterapija (HBOT) i kronična ranaHypebaric oxygen therapy (HBOT) and chronic wound

Marin Marinović, Davor Primc, Suzana Pečenković, Dubravko Huljev, Dragan Vujović, Dejan Andrić

Hiperbarična oksigenoterapija je terapijska primjena 100%-tnoga kisika pod tlakom okoline većim od tlaka koji vlada na razini mora (1 ATA – 1 apsolutna atmosfera = 760 mm Hg). Provodi se u posebno dizajniranim barokomorama koje omogućuju provođenje hiperbarične oksigenoterapije u skladu sa strogo propisanim sigurnosno-tehničkim uvjetima. Indikacija primjene HBOT-a kao potporne terapije u liječenju raznih stanja i bolesti te ozljeda, svakodnevno se prepoznaje i dobrobitima se proširuje. Napretkom medicine starenje se populacije povećava te posljedično raste i broj indikacija za kronične rane razne etiologije. Provode se napredne tehnike liječenja kroničnih rana kirurškim i konzervativnim načinom, a HBOT znatno povećava biološki potencijal takvih rana za zacjeljivanje. Dobrobiti hiperbarične oksigenoterapije bilježe se u području kirurgije i srodnih kirurških struka, oftalmologije, otorinolaringologije, gastroenterologije, pulmologije, fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije, endokrinologije i porodništva.

Ključne riječi:
hiperbarična oksigenoterapija, kronična rana, transkutana oksimetrija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145

Hyperbaric oxygen therapy is the therapeutic application of 100% oxygen under ambient pressure greater than the pressure prevailing at sea level (1 ATA – 1 absolute atmosphere = 760 mm Hg). It is performed in specially designed hyperbaric chambers that enable the implementation of hyperbaric oxygen therapy in accordance with strictly prescribed safety and technical conditions. The indication of the use of hyperbaric oxygen therapy as a supportive therapy in the treatment of various conditions, diseases and injuries are recognized daily through the benefits is expanding. With the progress of medicine, the aging of the population is increasing and, consequently, the number of indications for chronic wounds of various aetiologies is growing. Advanced techniques for treating chronic wounds in a surgical and conservative manner are being implemented, and hyperbaric oxygen therapy significantly increases the biological potential of such wounds for healing. The benefits of hyperbaric oxygen therapy are recorded in the fields of surgery and related surgical professions, ophthalmology, otorhinolaryngology, gastroenterology, pulmonology, physical therapy and medical rehabilitation, endocrinology and obstetrics.

Key words:
chronic wound, hyperbaric oxygen therapy, transcutaneous oximetry