English abstract: Click here.

Fiksna kombinacija bazirana na perindoprilu i amlodipinu u liječenju arterijske hipertenzije – prikaz slučaja

Arterijska hipertenzija glavni je neovisni čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti i smrt i znatan je javnozdravstveni problem. Unatoč porastu svijesti i spoznajama liječnika i bolesnika o posljedicama neregulirane arterijske hipertenzije i dostupnosti novih farmakoloških pristupa u liječenju, još uvijek velik broj bolesnika ne doseže ciljne vrijednosti arterijskoga tlaka te rastu i troškovi liječenja. Iskustva iz kliničke prakse upozoravaju da se individualnim pristupom i odabirom fiksne kombinacije perindoprila i amlodipina mogu postići bolja suradljivost u liječenju arterijske hipertenzije, niže vrijednosti arterijskoga tlaka, smanjenje varijabilnosti arterijskoga tlaka te smanjen porast arterijskoga tlaka u ranim jutarnjim satima radi prevencije nastanka neželjenih kliničkih ishoda. 

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; KMAT; fiksna kombinacija; perindopril/amlodipin


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 118