MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Epidemiologija virusnih hepatitisa u HrvatskojEpidemiology of viral hepatitis in Croatia

Zvjezdana Lovrić

Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije virusni hepatitis pogađa stotine milijuna ljudi diljem svijeta, uzrokujući akutne i kronične bolesti jetre i uzrokujući smrt oko 1,5 milijuna ljudi svake godine, uglavnom od hepatitisa B i C. Hrvatska je zemlja niske prevalencije virusnih hepatitisa. Incidencija hepatitisa A u Hrvatskoj pokazala je kontinuiran i stabilan pad, sa samo sedam slučajeva zabilježenih u 2014. godini te je bolest praktički pred eliminacijom. Što se tiče infekcije virusom hepatitisa B, Hrvatska se svrstava među zemlje s niskom učestalošću. Nakon uvođenja cijepljenja protiv hepatitisa B dolazi do pada prijava novootkrivenih hepatitisa B i novootkrivenih nosilaštva HbsAg-a. Imunizacija protiv hepatitisa B uvedena je 1992. godine, a godinama je bila obvezna za osobe s povećanim rizikom. Cijepljenje adolescenata uvedeno je 1999. godine, dok se od 2007. godine obvezno cijepljenje provodi već u prvoj godini života. Incidencija hepatitisa C također je u opadanju, iako ne tako izrazito kao hepatitisa B, a posljedica je ponajviše smanjenja incidencije u intravenskih ovisnika. Hepatitis D se u Hrvatskoj ne pojavljuje dok se hepatitis E pojavljuje povremeno, najčešće kao uvezena bolest. 

Ključne riječi:
epidemiologija; hepatitis; hepatitis B; Hrvatska

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117

According to the World Health Organization, viral hepatitis affects hundreds of millions of people worldwide, causing acute and chronic liver disease and is the cause of death of 1.5 million people each year, mainly from hepatitis B and C. Croatia is a country with low prevalence of viral hepatitis. The incidence of hepatitis A in Croatia has shown a continuous and stable decline with only seven cases recorded in 2014, and the disease is practically in front of elimination. As for hepatitis B infection, Croatia is among the countries with low prevalence. Following the introduction of vaccination against hepatitis B there has been a drop in the incidence of newly discovered acute hepatitis B and HBsAg carriers. Immunization against hepatitis B was introduced in 1992 and for years was mandatory for persons at increased risk. Vaccination of adolescents was introduced in 1999, and since 2007 mandatory vaccination is carried out within the first year of birth. The incidence of hepatitis C is also in decline, though not as pronouncedly as hepatitis B, as a result of a reduction in the incidence of injecting drug users. In Croatia, hepatitis D has not been reported while hepatitis E occurs occasionally, usually as an imported disease. 

Key words:
Croatia; epidemiology; hepatitis; hepatitis B