MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Cochrane sustavni pregled  •  Javno zdravstvo HR ENG

Dijeta mediteranskom prehranom za primarnu i sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti

Još je 1960-ih istraživanje poznato po nazivu „Studija sedam zemalja“ pokazalo kako populacija koja živi na Mediteranu ima manju smrtnost zbog koronarne bolesti (KB), vjerojatno zbog razlike u prehrani. Kasnije opservacijske studije potvrdile su pozitivan učinak pridržavanja mediteranske prehrane na čimbenike rizika kardiovaskularnih bolesti (KVB), ali su dokazi iz kliničkih ispitivanja ograničeni. Cilj ovog sustavnog preglednog članka je utvrditi učinkovitost mediteranske prehrane na primarnu i sekundarnu prevenciju KVB-a.

U ovom, obnovljenom sustavnom preglednom članku sveukupno je pretraženo sedam različitih elektroničkih baza podataka, kao i registri istraživanja. Uključeni su randomizirani kontrolirani pokusi (RCT), koji su uključivali zdrave odrasle ispitanike i odrasle ispitanike s rizičnim čimbenicima za razvoj KVB-a (primarna prevencija) te one s već razvijenim KVB-om (sekundarna prevencija).

Za definiranje mediteranske prehrane morali su biti zadovoljeni ključni elementi prehrane: visok omjer mononezasićenih/zasićenih masnih kiselina (uporaba maslinovog ulja kao glavnog sastojka za kuhanje i/ili konzumiranje drugih tradicionalnih namirnica bogatih mononezasićenim masnim kiselinama, kao što su orašasti plodovi) i visok unos hrane na bazi biljaka, uključujući voće, povrće i mahunarke. Dodatni elementi tog tipa prehrane uključivali su mali do umjereni unos crvenog vina, velik unos žitarica cjelovitog zrna i žitarica, mali unos mesa i mesnih proizvoda, veći unos ribe te umjerenu konzumaciju mlijeka i mliječnih proizvoda. Intervencija je mogla biti savjetovanje o prehrani, omogućavanje korištenja odgovarajuće hrane ili oboje. Kontrolna skupina nije primila nikakvu intervenciju, ili je primila minimalnu intervenciju, uobičajenu njegu ili neku drugu prehrambenu intervenciju. Ishodi su uključivali kliničke događaje i čimbenike rizika za razvoj KVB-a. Uključena su samo istraživanja koja su ispitanike pratila tri mjeseca ili više.

Napravljene su četiri glavne usporedbe: dijeta mediteranskom prehranom u usporedbi s minimalnom intervencijom ili bez intervencije za primarnu prevenciju, dijeta mediteranskom prehranom u usporedbi s nekom dugom prehrambenom intervencijom za primarnu prevenciju, dijeta mediteranskom prehranom u usporedbi s uobičajenom njegom za sekundarnu prevenciju te dijeta mediteranskom prehranom u usporedbi nekom dugom prehrambenom intervencijom za sekundarnu prevenciju.

U istraživanje je uključeno 30 RCT-a (12.461 randomizirani ispitanik) i sedam istraživanja koja su još u tijeku. Većina je istraživala primarnu prevenciju: usporedba 1 (devet istraživanja) i usporedba 2 (13 istraživanja). Usporedba 3 bila je analizirana u dva istraživanja, a usporedba 4 u četiri istraživanja, uz dodatna dva koja su isključna iz analize zbog nepouzdanih podataka. Dva su istraživanja analizirala i nuspojave, a opisane su kao minimalne ili ih ispitanici uopće nisu imali (niska do umjerena razina dokaza). Nijedno istraživanje nije prikazalo troškove ili kvalitetu života ispitanika.

Istraživanja uključena u usporedbu 1 nisu prijavila krajnje kliničke ishode (mortalitet od KVB-a, ukupni mortalitet te nefatalne krajnje kliničke ishode kao što su infarkt miokarda ili moždani udar). PREDIMED istraživanje (usporedba 2) povučeno je i reanalizirano zbog upitne randomizacije. Postoji malen ili nikakav učinak PREDIMED intervencije (savjet o mediteranskoj prehrani plus dodatak ekstradjevičanskog ulja ili orašastih plodova, 7747 randomizacija) u usporedbi s dijetom s niskim udjelom masnoća na mortalitet od KVB-a (niska razina dokaza, omjer ugroženosti – HR 0,81, 95% interval pouzdanosti (CI) 0,50 do 1,32) ili ukupni mortalitet (HR 1, 95% CI 0,81 do 1,24) tijekom 4,8 godina. Međutim, u PREDIMED skupini je uočeno smanjenje broja moždanih udara (HR 0,60, 95% CI 0,45 do 0,80), s 24/1000 na 14/1000 (95% CI 11 do 19), umjerena razina dokaza). Analizirajući čimbenike rizika za razvoj KVB-a u usporedbi 1 pronađeni su dokazi niske razine za moguće maleno smanjenje ukupnog kolesterola (0,16 mmol/L, 95% CI 0,32 do 0,00) i dokazi umjerene razine za smanjenje sistoličkog (2,99 mmHg, 95% CI 3,45 do 2,53) i dijastoličkog arterijskog tlaka (2 mmHg, 95% CI 2,29 do 1,71), te dokazi niske ili vrlo niske razine o malenom učinku (ili bez učinka) na razine LDL ili HDL kolesterola te triglicerida. U usporedbi 2 pronađeni su dokazi umjerene razine o mogućem malenom učinku na smanjenje LDL kolesterola (0,15 mmol/L, 95% CI 0,27 do 0,02) i triglicerida (0,09 mmol/L, 95% CI 0,16 do 0,01) te dokazi umjerene ili niske razine o malenom učinku ili bez učinka na ukupni ili HDL kolesterol te krvni tlak.

Istražujući sekundarnu prevenciju, Lyon Diet Heart Study (usporedba 3) uspoređivala je učinke savjeta o mediteranskoj prehrani i dodatak canola margarina u usporedbi s uobičajenom njegom u 605 osoba s KVB-om tijekom 46 mjeseci te pronašla smanjenje mortaliteta zbog KVB-a (niska razina dokaza, HR 0,35, 95% CI 0,15 do 0,82) te ukupnog mortaliteta (HR 0,44, 95% CI 0,21 do 0,92). U usporedbi 3 pronađeni su dokazi niske razine o malenom ili nikakvom učinku mediteranske prehrane na razinu lipida i arterijskog tlaka (dokazi vrlo niske razine). I za usporedbu 4 su pronađena samo dva istraživanja s niskom ili vrlo niskom razinom dokaza o malenom ili nikakvom učinku na razinu lipida i arterijskog tlaka.

Bez obzira na relativno velik broj istraživanja uključenih u sustavni pregledni članak, i dalje postoje nejasnoće o učinkovitosti mediteranske prehrane. Razina dokaza većine istraživanja uključenih u analizu primarne prevencije je niska ili umjerena, s malenim brojem istraživanja koja su objavila minimalne nuspojave. Postoji mali broj dokaza za sekundarnu prevenciju. Studije koje su u tijeku mogu pružiti veću sigurnost u budućnosti.

Rees K, Takeda A, Martin N, Ellis L, Wijesekara D, Vepa A, Das A, Hartley L, Stranges S. Mediterranean‐style diet for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2019 March 13. CD009825