MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Dijagnostika i praćenje oboljeloga od kronične opstruktivne plućne bolestiDiagnostic and monitoring of patients with chronic obstructive pulmonary disease

Ksenija Kranjčević

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) multisustavna je bolest progresivnoga tijeka, koju karakterizira stalni smanjen protok zraka kroz dišne puteve, zbog abnormalnosti bronha i/ili alveola uzrokovane znatnom izloženošću štetnim česticama. S obzirom na sve veći broj oboljelih u općoj populaciji, uz specijaliste pulmologe u postavljanje dijagnoze i zbrinjavanje bolesnika, sve su više uključeni liječnici obiteljske medicine. Najčešći problemi s kojima se liječnik obiteljske medicine susreće u zbrinjavanju bolesnika s KOPB-om, jesu pravilno izvođenje i interpretacija spirometrije, adekvatan izbor inhalacijskoga uređaja te adherencija bolesnika. Čimbenici koji dovode do lošije adherencije nisu uvjetovani samo od bolesnika već i od liječnika i društva. Dobra komunikacija između liječnika obiteljske medicine i bolesnika, individualnim pristupom koji liječnik obiteljske medicine primjenjuje u svakodnevnomu radu, ključni su u praćenju i liječenju oboljelih.

Ključne riječi:
adherencija; kronična opstruktivna plućna bolest; spirometrija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the fourth leading cause of death in the world and one of the most unrecognized diseases. Due to the increasing number of patients, beside pneumophtisiology specialists, family medicine physicians are becoming increasingly involved in the diagnosis and care of COPD patients. They should be continuously educated to be able to provide quality care to such patients.. The most common challenges that a family physician faces in the care of these patients are proper performance and interpretation of spirometry, adequate choice of an inhalation device, and the patient's adherence. Adherence in patients with COPD is affected by multiple factors associated with the patient, their clinician, family physician, and a society. Effective communication between the clinician, family physician, and the patient is crucial for optimizing adherence.

Key words:
chronic obstructive pulmonary disease; spirometry; adherence