Dijagnostika i praćenje oboljeloga od kronične opstruktivne plućne bolesti

Autor: Ksenija Kranjčević
Sažetak:

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) multisustavna je bolest progresivnoga tijeka, koju karakterizira stalni smanjen protok zraka kroz dišne puteve, zbog abnormalnosti bronha i/ili alveola uzrokovane znatnom izloženošću štetnim česticama. S obzirom na sve veći broj oboljelih u općoj populaciji, uz specijaliste pulmologe u postavljanje dijagnoze i zbrinjavanje bolesnika, sve su više uključeni liječnici obiteljske medicine. Najčešći problemi s kojima se liječnik obiteljske medicine susreće u zbrinjavanju bolesnika s KOPB-om, jesu pravilno izvođenje i interpretacija spirometrije, adekvatan izbor inhalacijskoga uređaja te adherencija bolesnika. Čimbenici koji dovode do lošije adherencije nisu uvjetovani samo od bolesnika već i od liječnika i društva. Dobra komunikacija između liječnika obiteljske medicine i bolesnika, individualnim pristupom koji liječnik obiteljske medicine primjenjuje u svakodnevnomu radu, ključni su u praćenju i liječenju oboljelih.

Ključne riječi:
adherencija; kronična opstruktivna plućna bolest; spirometrija