MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 1Diagnosis and treatment of type 1 diabetes mellitus

Ivana Pavlić Renar

Prema današnjoj klasifikaciji, šećerna bolest tipa 1 definira se nedostatkom inzulina sa ili bez naznake autoimune destrukcije beta-stanica Langerhansovih otočića. U mlađih ljudi često počinje naglo, s ispoljenim simptomima hipoglikemije (žeđ, poliurija, polidipsija). U starijih je početak bolesti obično sporiji, izgleda kao da se radi o tipu 2 šećerne bolesti. Posljednjih se godina za ovaj tip bolesti predlaže termin LADA (latent autoimmune diabetes in adults). Striktnom kontrolom glikemije može se odložiti nastanak dijabetičkih komplikacija. Ona se provodi bazal-bolus liječenjem: višestrukim injekcijama inzulina ili kontinuiranom potkožnom infuzijom uz samokontrolu glikemije i prilagođavanje doze rezultatima liječenja. Održavanje normoglikemije u teškim stanjima s potrebom intenzivnog liječenja, kao i u preoperativnom razdoblju, najefikasnije se provodi kontinuiranom intravenskom infuzijom kratkodjelujućeg inzulina. Kroz prethodna desetljeća bitno se poboljšala prognoza osoba sa šećernom bolešću tipa 1. Pokušaji prevencije za sada nisu dali rezultate. Ciljevi su današnjih ispitivanja: poboljšati postojeću skrb, te naći bolje i sigurnije načine nadoknade inzulina. Cilj za budućnost je naći izliječenje i razviti prevenciju

Ključne riječi:
dijabetes melitus tipa 1; inzulin; liječenje; samokontrola šećera u krvi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

According to the current classification, type 1 diabetes mellitus is defined as a condition caused by a lack of insuline with or without the signs of autoimmune destruction of beta cells in the islets of Langerhans. In younger patients, the disease onset is usually acute, with pronounced symptoms of hyperglycemia (thirst, polyuria, and polydipsia). In the elderly, the disease onset is usually slower, resembling type 2 diabetes. Recently, the term latent autoimmune diabetes in adults (LADA) has been proposed for this form of the disease. Strict glycemic control may postpone diabetic complications. The glycemic control is maintained by basal-bolus insulin therapy with multiple daily injections or continuous subcutaneous insulin infusion, which requires self-monitoring of blood glucose and insulin dose adjustments based on the glucose level. Good glycemic control in severe diabetes requiring intensive treatment is best maintained with intravenous insulin drip. The prognosis of patients with type 1 diabetes mellitus has improved over the recent decades, but prevention has not yielded any results. Current research is directed at improving the existing care and finding safer methods of insulin delivery. The aims for the future are to find the cure and prevent the disease.

Key words:
blood glucose self-monitoring; diabetes mellitus, type 1; insulin; treatment