MEDIX, God. 15 Br. 82  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Dekubitus, prevencija i njega kožePressure ulcers – prevention and skin care

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić

Koža je čovjekov najveći organ, čiji je primarni zadatak zaštita cijelog organizma i unutarnjih organa od negativnih utjecaja iz okoline. U poodmakloj životnoj dobi koža je izuzetno suha, bez vlage i elastičnosti, atrofična. Posebice je epidermalni, površinski sloj kože, tanak i suh. Takvo fiziološko stanje posljedica je smanjene funkcije kože, atrofije žlijezda u koži te promjena u kolagenim i elastičnim vlaknima. U trećoj životnoj dobi, posebice u slabo pokretnih osoba i onih koje su nepokretne često nastaje tlačni vrijed – dekubitus. Tlačni vrijed je lokalizirano područje nekroze tkiva nastalo kao rezultat nekontrolirane kompresije mekih tkiva između koštane strukture i podloge. Brzina njegova nastanka ovisi o sposobnosti pojedinca da tolerira pritisak na kritične dijelove tijela, ali i o uporabi različitih preventivnih mjera za njegu kože. Primjenom preventivnih mjera (izbjegavanje pritiska, trenja, nagnječenja, ekstremne vlažnosti) i adekvatne njege kože može u značajnoj mjeri odgoditi ili potpuno smanjiti pojavu dekubitusa

Ključne riječi:
njega kože; prevencija i kontrola, tlačni vrijed; tlačni vrijed

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82

The skin is the largest organ, whose primary purpose is to protect the body and internal organs from negative environmental factors. In advanced age, the skin becomes dry and atrophic, lacking moisture and elasticity. Epidermal, superficial layer of the skin becomes especially thin and dry. It is a physiological condition, which results from reduced functions of the skin, atrophy of the skin glands and changes in collagen and elastic fibres. Pressure ulcers, or decubitus ulcers, often develop in third age persons who have limited mobility or are bedridden. Pressure ulcer is a localized area of necrotic tissue over a bony prominence and occurs as a result of prolonged pressure. How quickly a pressure ulcer can develop depends on the ability of the person to tolerate the pressure on the critical body parts and on the use of various preventive skin care measures. Preventive measures, such as avoiding pressure, friction, shear and extreme moisture, and adequate skin care may considerably delay or completely eliminate the development of pressure ulcers.

Key words:
pressure ulcer; prevention and control, pressure ulcer; skin care