CAR-T stanična terapija – mali dio sadašnjosti i veliki potencijal u budućnosti

Autor: Delfa Radić-Krišto, Dora Dragčević
Sažetak:

Terapija T stanicama s kimeričnim antigenskim receptorom (engl. chimeric antigen receptor T-cell theraphy – CAR-T) revolucionarna je terapija dvadeset prvog stoljeća u liječenju hematoloških neoplazmi B staničnog porijekla. CAR-T stanična terapija imunološka je terapija genskim inženjeringom u kojoj se bolesnikove T stanice mijenjaju u laboratoriju, dodaje im se gen za poseban receptor koji se veže za određen protein na malignim stanicama. Razvoj svijesti o imunološkoj reakciji na maligne stanice, uz razvoj tehnologije koja omogućava sintezu CAR-T stanica, bili su podloga za početak ex vivo istraživanja, a kasnije i kliničkih istraživanja. Najzapaženiji uspjeh postignut je u liječenju relapsno/ refraktorne akutne limfoblastične leukemije B fenotipa u djece i adolescenata, relapsno/refraktornog difuznog B velikostaničnog limfoma i multiplog mijeloma. No, toksičnost terapije kao što su sindrom otpuštanja citokina (engl. cytokine release syndrome – CRS) i sindrom neurotoksičnosti povezan s imunološkim efektorskim stanicama (engl. Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome – ICANS) značajna su prepreka učinkovitijem liječenju. U tijeku su brojna ispitivanja kako bi se postigla optimalna primjena CAR-T stanica i doza za maksimiziranje učinkovitosti i sa što manjom toksičnošću.

Ključne riječi:
akutna limfoblastična leukemija; CAR-T stanice; difuzni B velikostanični limfom; nuspojave

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS