Medix, God. 28 Br. 155

9.95€ (74,97kn)

Pretplata

Autologna i alogenična transplantacija krvotvornih matičnih stanica u liječenju hematoonkoloških bolesti

Gošće urednice:

prim. dr. sc. Inga Mandac Smoljanović, dr. med.
prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, dr. med.
doc. dr. sc. Delfa Radić Krišto, prim. dr. med.

Zavod za hematologiju KB Merkur, Katedra za internu medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuTema broja

Uvodnik

Uvodnik

Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto [Otvoreni pristup]

Pregledni članak

Uloga hematopoetskih matičnih stanica u transplantacijskoj medicini

Inga Mandac Smoljanović [Sažetak]

Pregledni članak

Autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica u multiplom mijelomu

Karla Mišura Jakobac, Tihana Duić, Ana Bojanić, Bojana Aćamović Stipinović, Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Ljiljana Pomper, Delfa Radić Krišto [Sažetak]

Autorski pregled

Autologna transplantacija krvotvornih perifernih matičnih stanica u liječenju limfoma

Vibor Milunović, Inga Mandac Smoljanović, Marin Kursar, Marko Martinović, Tihana Duić, Dora Dragčević, An Bojanić, Bojana Aćamović Stipinović, Viktor Zatezalo, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto [Sažetak]

Pregledni članak

Indikacije za alogeničnu transplantaciju koštane srži u liječenju mijeloidnih neoplazmi

Viktor Zatezalo, Inga Mandac Smoljanović, Ruža Jakovac, Martina Bogeljić Patekar, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto [Sažetak]

Pregledni članak

CAR-T stanična terapija – mali dio sadašnjosti i veliki potencijal u budućnosti

Delfa Radić-Krišto, Dora Dragčević [Sažetak] [PDF]

Pregledni članak

Uloga transfuziologa u transplantaciji krvotvornih matičnih stanica

Silvana Jurenec [Sažetak]

Pregledni članak

Laboratorijska dijagnostika u transplantaciji krvotvornih perifernih matičnih stanica

Lejla Kurić, Zoran Šiftar, Mirjana Mariana Kardum Paro [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Autologna i alogenična transplantacija krvotvornih matičnih stanica u liječenju hematoonkoloških bolesti

[Otvoreni pristup] [PDF]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Djeca s kompleksnim potrebama u Republici Hrvatskoj – okolnosti i mogućnosti za unaprjeđenje skrbi

Iva Lukačević Lovrenčić, Maja Banadinović, Aida Mujkić, Aleksandar Džakula [Sažetak]

Sponzorirani članak

Liječenje multiplog mijeloma u eri lijekova novije generacije

Inga Mandac Smoljanović [Sažetak] [PDF]

Sponzorirani članak

Nasljedna transtiretinska amiloidoza

Darija Baković Kramarić [Sažetak] [PDF]

Sponzorirani članak

Prevencija i liječenje CMV infekcije nakon alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica (alo-TKMS)

Lana Desnica [Sažetak]

Sponzorirani članak

Optimizacija liječenja bolesnika s relapsom ili refraktornim Hodgkinovim limfomom uz autolognu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica

Vibor Milunović, Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić [Sažetak]

Pregledni članak

Psihološki aspekti donorstva i transplantacije krvotvornih matičnih stanica

Rudolf Gregurek, Rudolf Gregurek ml. [Sažetak]

Pregledni članak

Pregled kliničkih manifestacija i terapijskog pristupa u okularnom GvHD-u

Toma Babić, Igor Petriček, Martina Babić Sedlić, Massimo Bembić, Luka Šimić [Sažetak] [PDF]

Pregledni članak

Estetrol – prvi prirodni, tkivno specifični estrogen u hormonskoj kontracepciji

Dinka Pavičić Baldani, Tina Stanković, Lana Škrgatić [Sažetak]

Pregledni članak

Blockchain tehnologija i zdravstvo

Velibor Božić [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Simeon Grazio: Referentni centar za spondiloartritise – liječenje po europskim kriterijima kvalitete

Dragan Bralić [Otvoreni pristup]

Osvrti

Osvrt

Antiaging estetska medicina lica – ususret Aesthetic Medicine Congress – Croatia

Željko Rotim [Otvoreni pristup]

Osvrt

Skrb o kompleksnom pacijentu – nova pojava ili novi pojam?

Karmen Lončarek, Dorja Vočanec, Maja Banadinović [Otvoreni pristup]

Osvrt

Zdjelično zdravlje i pelviperineologija

Rajko Fureš, Damir Hodžić, Mario Fučkar, Martin Gredičak, Sanja Malinac Malojčić, Nikolina Sokalić, Dora Fureš

Kolumne

Kolumna

Nove tehnologije, nove nade - humani pristup liječenju teških bolesti

Maja Vejić [Otvoreni pristup]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

Prosinački simpozij „Dermatološki aspekti perimenopauze“

[Otvoreni pristup]

Osvrt na stručno događanje

II. kardiometabolički simpozij „Kako dobro i dugo živjeti sa šećernom bolešću“

Blaženka Miškić [Otvoreni pristup]

Osvrt na stručno događanje

III. kongres dječjeg zdravlja i XL. simpozij Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a – primarna pedijatrija kao izazov

[Otvoreni pristup]

Osvrt na stručno događanje

VI. međunarodni simpozij: Spolno prenosive infekcije – novi obzori

Mihael Skerlev, Suzana Ljubojević Hadžavdić, Lidija Žele-Starčević, Ivana Čulav [Otvoreni pristup]

Osvrt na stručno događanje

Collegium Cardiologicum - predstavljanje tematskog broja Medixa “Kardiologija u doba korone”

[Otvoreni pristup]

Recenzije

Recenzija

"Izazovi u praksi obiteljskog liječnika" - Ines Diminić-Lisica, Milica Katić, Biserka Bergman Marković i suradnici

Danica Rotar Pavlič [Otvoreni pristup]

Recenzija

"Klinička onkologija: temeljna načela i praksa" – hrvatsko izdanje udžbenika Petera Hoskina i suradnika - Fedor Šantek i suradnici

Fedor Šantek, Ana Froebe [Otvoreni pristup]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Rezultati najvećeg europskog istraživanja o radu liječnika: opterećenje liječnika je preveliko, može li im tehnološki napredak pomoći?

[Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Oralne manifestacije leukemije kao dio rane dijagnoze

Novost

Rizik od infekcije virusom influence unutar kućanstva

[Otvoreni pristup]

Novost

UV svjetlo - za pojačanu dentalnu higijenu

[Otvoreni pristup]

Novost

HALO sustav matrica za dentalnu medicinu

[Otvoreni pristup]

Novost

Antikancerogeno te antifungalno djelovanje lišća A. muricata (graviola) protiv višestruko rezistentne Candide albicans

Novost

Učinak prehrane sa smanjenim udjelom ugljikohidrata

[Otvoreni pristup]

Novost

Opioidi u liječenju kronične boli

Novost

Zračenje nakon operacije ranog raka dojke

Novost

Novi antioksidansi u goveđem, pilećem i svinjskom mesu

Novost

Vlaknata hrana i stvaranje plinova

[Otvoreni pristup]

Novost

Rani znak razvoja Parkinsonove bolesti

[Otvoreni pristup]

Novost

Raznolikost varijacija gena za receptore limfocita T