MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Pregledni članak HR ENG

Atopijski dermatitis – klinička slika, dijagnoza i liječenjeAtopic dermatitis – clinical presentation, diagnosis and treatment

Suzana Ljubojević Hadžavdić, Nives Pustišek

Atopijski dermatitis je kronično recidivirajuća upalna bolest kože, koja se često pojavljuje u obiteljima s drugim atopijskim bolestima (alergija na hranu, bronhalna astma, alergijski rinokonjunktivitis). Klinička slika može se mijenjati od blagih do srednje teških i teških oblika bolesti, a dijagnoza i procjena težine bolesti određuju se prema standardiziranim kriterijima i testovima za procjenu težine bolesti. Liječenje atopijskoga dermatitisa je kompleksno i ovisi o težini kliničke slike i dobi bolesnika. Liječenje uključuje edukaciju oboljelih, pravilnu njegu kože, izbjegavanje klinički relevantnih alergena i iritansa, lokalnu protuupalnu terapiju, fototerapiju te sustavnu imunosupresivnu terapiju. U terapiju se često uključuje i psihoterapijska podrška. Najnovije terapijske mogućnosti jesu ciljane terapije, biološka terapija i terapija inhibitorima Janusove kinaze.

Ključne riječi:
atopijski dermatitis; klinička prezentacija; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Atopic dermatitis is chronic relapsing inflammatory skin disease often occurring in families with other atopic diseases (atopic dermatitis, food allergy, bronchial asthma or allergic rhino-conjunctivitis). The clinical presentation varies from mild to moderate and severe forms of disease. The diagnosis and assessment of the disease severity are determined with standardized criteria and tests. Management of atopic dermatitis is complex and depends on the clinical presentation severity and the patient’s age. It includes patient education, proper skin care, avoidance of clinically relevant allergens and irritants, topical anti-inflammatory therapy, phototherapy and systemic anti-inflammatory therapy. Psychotherapeutic support is usually included. New treatment options include targeted therapies, therapy with biological drugs, and Janus kinase inhibitors therapy.

Key words:
atopic dermatitis; clinical presentation; treatment