English abstract: Click here.

Arterijska hipertenzija i oko

Arterijska hipertenzija je kronična bolest povišena sistemskog tlaka i jedan je od glavnih uzroka kardiovaskularnih bolesti, uključujući moždani udar i koronarnu bolest srca. Također je i čimbenik rizika za različite očne bolesti. Glavni učinak povišena arterijskoga tlaka u oku očituje se na cirkulaciji mrežnice, žilnice i vidnoga živca. Hipertenzivna retinopatija najčešća je izravna očna manifestacija bolesti, koja podrazumijeva oštećenje krvnih žila mrežnice zbog visokoga arterijskoga tlaka. Stanje uključuje karakteristična klinička obilježja koja se neinvazivno mogu vidjeti oftalmoskopijom. U malignoj hipertenziji, uz retinalnu mikroangiopatiju, mogu se vidjeti i znakovi koroidopatije i optičke neuropatije. Visoki arterijski tlak važan je čimbenik rizika u patogenezi retinalnih makroaneurizmi, retinalne arterijske i venske okluzije, kao i razvoju i progresiji dijabetičke retinopatije, glaukoma i senilne makularne degeneracije. Liječenje bolesnika s tim oftalmološkim stanjima uključuje adekvatno liječenje hipertenzije.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; oko; oftalmičke manifestacije hipertenzije; hipertenzivna retinopatija; hipertenzivna koroidopatija; hipertenzivna optikoneuropatija


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 130/131