MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromuAntithrombotic treatment of acute coronary syndrome

Mario Ivanuša

Sredinom 2007. godine Europsko kardiološko društvo objavilo je novo izdanje Smjernica za dijagnostiku i liječenje akutnog koronarnog sindroma bez elevacije ST-segmenta, a krajem 2008. godine očekuju se obnovljene Smjernice za liječenje akutnog infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta u EKG-u. Primjena antitrombocitnih lijekova sastavni je dio svih strategija zbrinjavanja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom, a poznavanje indikacija, koristi primjene i rizika pojedinih antitrombotika predstavlja važan čimbenik za uspješnije i racionalnije liječenje.

Ključne riječi:
akutni koronarni sindrom; infarkt miokarda; kliničke smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78

In the mid 2007, the European Society of Cardiology published a new edition of the Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. We expect the revised guidelines for the treatment of acute myocardial infarction with ST-segment elevation in ECG to become available by the end of 2008. The use of antithrombotic medications is a constituent part of all strategies of managing patients with acute coronary syndrome. Our knowledge of indications, benefits of use and risk of administration of specific antithrombotic agents represent an important factor in achieving more efficient and rational treatment of these patients.

Key words:
acute coronary syndrome; myocardial infarction; practice guidelines as topic