4.65€ (35,04kn)

Pretplata

Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u oftalmologiji

Gost urednik:
prof. dr. sc. Zdravko Mandić
Predsjednik Hrvatskog oftalmološkog društva


 

Podlistak

Podlistak

Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 2. dio

Duraković, Zijad [Sažetak]

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Mandić, Zdravko [Puni tekst]

Pregledni članak

Suho oko i računalo

Petriček, Igor; Petriček, Goranka [Sažetak]

Pregledni članak

Laserska refrakcijska kirurgija – LASIK

Šarić, Dean; Čulina, Kata; Mandić, Zdravko [Sažetak]

Pregledni članak

Novost u kontaktologiji – silikonske mekane leće. Koliko su sigurnije za pacijenta?

Ćuruvija Opačić, Ksenija; Šarić, Dean [Sažetak]

Pregledni članak

Suvremeni pristup liječenju retinopatije nedonoščadi

Vatavuk, Zoran; Benčić, Goran; Andrijević Derk, Biljana; Mandić, Zdravko [Sažetak]

Pregledni članak

Melanom oka – dijagnostika i liječenje

Iveković, Renata; Tedeschi-Reiner, Eugenia; Novak Lauš, Katia; Mandić, Zdravko [Sažetak]

Pregledni članak

Moderni pristup operaciji katarakte

Mandić, Zdravko; Iveković, Renata; Škunca Herman, Jelena; Doko Mandić, Blanka [Sažetak]

Pregledni članak

Keratoplastika danas

Šarić, Dean; Martinović, Miljenka; Mandić, Zdravko [Sažetak]

Stručni članak

Primjena drenažnih implantata u kirurškom liječenju kompliciranih glaukoma

Novak-Lauš, Katia; Mandić, Zdravko; Zorić-Geber, Mia; Koršić, Jadranka; Iveković, Renata; Doko-Mandić, Blanka [Sažetak]

Stručni članak

Stereopsija kao pokazatelj vidne funkcije i rezultata liječenja poremećaja vidne percepcije

Dorn, Ljubica; Petrinović-Dorešić, Jelena; Dorn, Vjekoslav [Sažetak]

Stručni članak

Verisyse intraokularna leća u korekciji afakije

Mandić, Zdravko; Petric Vicković, Ivanka; Škunca Herman, Jelena [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u oftalmologiji

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu

Ivanuša, Mario [Sažetak]

Pregledni članak

Zaštita vida školske djece i adolescenata

Čavlek, Tonka; Šoštarić-Opačić, Ivanka; Bujger, Zdenko [Sažetak]

Pregledni članak

Prevencija rotavirusnih infekcija

Jovančević, Milivoj [Sažetak]

Pregledni članak

Nacionalni odbor za promicanje prevencije rotavirusnih infekcija u djece

Tešović, Goran; Krželj, Vjekoslav; Kolaček, Sanja; Peršić, Mladen; Jovančević, Milivoj; Vukelić, Dalibor; Hegeduš-Jungvirth, Marija; Lesnikar, Vladimira; Žaja-Franulović, Orjena [Sažetak]

Pregledni članak

Blogovi u medicini

Ković, Ivor; Lulić, Ileana [Sažetak]

Pregledni članak

Oralna hormonska kontracepcija: dobrobiti, nuspojave i prevencija komplikacija

Radončić, Erden; Kos, Milan; Ujević, Martina; Latin, Višnja [Sažetak]

Pregledni članak

Patofiziologija osteoporoze s posebnim osvrtom na osteoporozu uzrokovanu glukokortikoidima

Ćurković, Božidar [Sažetak]

Pregledni članak

Celijakija – česta bolest u odrasloj dobi

Čuković-Čavka, Silvija [Sažetak]

Pregledni članak

Utjecaj protetskih radova na pravilan izgovor

Bisaku, Teuta; Čulo, Eugen; Carek, Vlado [Sažetak]

Pregledni članak

Atraumatski restorativni tretman – ART

Čuković-Bagić, Ivana; Iva, Drvarić [Sažetak]

Sponzorirani članak

Glaukom – rana dijagnostika i liječenje

Maričić-Došen, Vukosava [Sažetak]

Sponzorirani članak

Kontaktne leće: vrste, prednosti i optimalan odabir

Ćuruvija Opačić, Ksenija [Sažetak]

Sponzorirani članak

Multifokalne intraokularne leće u kirurgiji katarakte i refrakcijskoj kirurgiji

Barišić, Ante; Gabrić, Nikica; Dekaris, Iva; Gavrić, Morena; Mravičić, Ivana; Romac, Ivana; Bohač, Maja [Sažetak]

Sponzorirani članak

Učinkovitost Contractubex® gela u sprječavanju nastanka hipertrofičnih ožiljaka

Šitum, Mirna; Herman, Radoslav; Bolanča, Ivan; Bolanča, Željana [Sažetak]

Sponzorirani članak

Symbicort SMART – novi koncept u liječenju astme

Samaržija, Miroslav; Jakopović, Marko [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Zdravko Mandić: Oftalmologija danas

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Rafael Ignacio Barraquer: Najnoviji tehnološki trend u oftalmologiji – femtosecond laser

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Harold Freydell: Suvremene metode ugradnje multifokalnih leća

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Joseph J. K. Ma: Korekcija astigmatizma u bolesnika s kataraktom

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Mr. sc. Dean Šarić: Novi trendovi u oftalmologiji

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Peter Malfertheiner: Algoritmi u gastroenterologiji

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Izet Aganović: Novosti u internoj medicini u Hrvatskoj

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Doc. dr. Asja Stipić-Marković: Alergije, bolesti 21. stoljeća

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Mirko Koršić: Hipogonadizam u Hrvata

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Jugoslav Bagatin: Jesu li svi niskomolekularni heparini isti?

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Doc. dr. sc. Bojan Jelaković: Nove smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles: Anti-TNFα lijekovi: manje stope bolovanja i bolja radna aktivnost

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Doc. dr. Branimir Anić: Biološki lijekovi u reumatoidnom artritisu

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Boris Vucelić: Novosti u liječenju upalnih bolesti crijeva

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Doc. dr. Ivana Pavlić- Renar: Optimalna regulacija glikemije u dijabetičkih bolesnika

Rukavina, Lea [Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Bioetički kongres

Pavelić, Jasminka; Temkov, Kiril [Puni tekst]

Recenzije

Recenzija

"Križobolja"

Ćurković, Božidar [Puni tekst]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Oktenidin dihidroklorid C36H62N4*2HCl – inovativni antimikrobni pripravak za topikalnu primjenu na koži, sluznici i ranama

[Sažetak]

Novosti

Novost

Abdominalna pretilost povećava rizik razvoja demencije

[Sažetak]

Novost

Nova fiksna kombinacija u terapiji esencijalne hipertenzije

[Sažetak]

Novost

Infekcije u ranoj dobi povećavaju učestalost reumatoidnog artritisa

[Sažetak]

Novost

Nova nada za profilaksu astme

[Sažetak]

Novost

Rotavirusno cjepivo dostupno i u Hrvatskoj

[Sažetak]

Novost

Regulacija visine tijela

[Sažetak]

Novost

Polarnost stanica i razvitak karcinoma gušterače

[Sažetak]

Novost

Ljekovite biljke – prirodni farmaceutici

[Sažetak]

Novost

Preeklampsija

[Sažetak]

Novost

Jednojajčani blizanci nisu genetski identični

[Sažetak]

Novost

Oralni kontraceptivi – zaštita od razvitka karcinoma jajnika

[Sažetak]