Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u oftalmologiji

Gost urednik:

prof. dr. sc. Zdravko Mandić
Predsjednik Hrvatskog oftalmološkog društva


 


Cijena tiskanog izdanja: 4.65€ (35,04kn)


Podlistak

Podlistak

Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 2. dio

Zijad Duraković

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Zdravko Mandić [Otvoreni pristup] [PDF]

Pregledni članak

Suho oko i računalo

Igor Petriček, Goranka Petriček [Sažetak]

Pregledni članak

Laserska refrakcijska kirurgija – LASIK

Dean Šarić, Kata Čulina, Zdravko Mandić [Sažetak]

Pregledni članak

Novost u kontaktologiji – silikonske mekane leće. Koliko su sigurnije za pacijenta?

Ksenija Ćuruvija Opačić, Dean Šarić [Sažetak]

Pregledni članak

Suvremeni pristup liječenju retinopatije nedonoščadi

Zoran Vatavuk, Goran Benčić, Biljana Andrijević Derk, Zdravko Mandić [Sažetak]

Pregledni članak

Melanom oka – dijagnostika i liječenje

Renata Iveković, Eugenia Tedeschi-Reiner, Katia Novak Lauš, Zdravko Mandić [Sažetak]

Pregledni članak

Moderni pristup operaciji katarakte

Zdravko Mandić, Renata Iveković, Jelena Škunca Herman, Blanka Doko Mandić [Sažetak]

Pregledni članak

Keratoplastika danas

Dean Šarić, Miljenka Martinović, Zdravko Mandić [Sažetak]

Stručni članak

Primjena drenažnih implantata u kirurškom liječenju kompliciranih glaukoma

Katia Novak-Lauš, Zdravko Mandić, Mia Zorić-Geber, Jadranka Koršić, Renata Iveković, Blanka Doko-Mandić [Sažetak]

Stručni članak

Stereopsija kao pokazatelj vidne funkcije i rezultata liječenja poremećaja vidne percepcije

Ljubica Dorn, Jelena Petrinović-Dorešić, Vjekoslav Dorn [Sažetak]

Stručni članak

Verisyse intraokularna leća u korekciji afakije

Zdravko Mandić, Ivanka Petric Vicković, Jelena Škunca Herman [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u oftalmologiji

[Sažetak] [PDF]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu

Mario Ivanuša [Sažetak]

Pregledni članak

Zaštita vida školske djece i adolescenata

Tonka Čavlek, Ivanka Šoštarić-Opačić, Zdenko Bujger [Sažetak]

Pregledni članak

Prevencija rotavirusnih infekcija

Milivoj Jovančević [Sažetak]

Pregledni članak

Nacionalni odbor za promicanje prevencije rotavirusnih infekcija u djece

Goran Tešović, Vjekoslav Krželj, Sanja Kolaček, Mladen Peršić, Milivoj Jovančević, Dalibor Vukelić, Marija Hegeduš-Jungvirth, Vladimira Lesnikar, Orjena Žaja-Franulović [Sažetak]

Pregledni članak

Blogovi u medicini

Ivor Ković, Ileana Lulić [Sažetak]

Pregledni članak

Oralna hormonska kontracepcija: dobrobiti, nuspojave i prevencija komplikacija

Erden Radončić, Milan Kos, Martina Ujević, Višnja Latin [Sažetak]

Pregledni članak

Patofiziologija osteoporoze s posebnim osvrtom na osteoporozu uzrokovanu glukokortikoidima

Božidar Ćurković [Sažetak]

Pregledni članak

Celijakija – česta bolest u odrasloj dobi

Silvija Čuković-Čavka [Sažetak]

Pregledni članak

Utjecaj protetskih radova na pravilan izgovor

Teuta Bisaku, Eugen Čulo, Vlado Carek [Sažetak]

Pregledni članak

Atraumatski restorativni tretman – ART

Ivana Čuković-Bagić, Drvarić Iva [Sažetak]

Sponzorirani članak

Glaukom – rana dijagnostika i liječenje

Vukosava Maričić-Došen [Sažetak]

Sponzorirani članak

Kontaktne leće: vrste, prednosti i optimalan odabir

Ksenija Ćuruvija Opačić [Sažetak]

Sponzorirani članak

Multifokalne intraokularne leće u kirurgiji katarakte i refrakcijskoj kirurgiji

Ante Barišić, Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Morena Gavrić, Ivana Mravičić, Ivana Romac, Maja Bohač [Sažetak]

Sponzorirani članak

Učinkovitost Contractubex® gela u sprječavanju nastanka hipertrofičnih ožiljaka

Mirna Šitum, Radoslav Herman, Ivan Bolanča, Željana Bolanča [Sažetak]

Sponzorirani članak

Symbicort SMART – novi koncept u liječenju astme

Miroslav Samaržija, Marko Jakopović [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Zdravko Mandić: Oftalmologija danas

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Rafael Ignacio Barraquer: Najnoviji tehnološki trend u oftalmologiji – femtosecond laser

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Harold Freydell: Suvremene metode ugradnje multifokalnih leća

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Joseph J. K. Ma: Korekcija astigmatizma u bolesnika s kataraktom

Lea Rukavina

Razgovor

Mr. sc. Dean Šarić: Novi trendovi u oftalmologiji

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Peter Malfertheiner: Algoritmi u gastroenterologiji

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Izet Aganović: Novosti u internoj medicini u Hrvatskoj

Lea Rukavina

Razgovor

Doc. dr. Asja Stipić-Marković: Alergije, bolesti 21. stoljeća

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. dr. sc. Mirko Koršić: Hipogonadizam u Hrvata

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Jugoslav Bagatin: Jesu li svi niskomolekularni heparini isti?

Lea Rukavina

Razgovor

Doc. dr. sc. Bojan Jelaković: Nove smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles: Anti-TNFα lijekovi: manje stope bolovanja i bolja radna aktivnost

Lea Rukavina

Razgovor

Doc. dr. Branimir Anić: Biološki lijekovi u reumatoidnom artritisu

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Boris Vucelić: Novosti u liječenju upalnih bolesti crijeva

Lea Rukavina

Razgovor

Doc. dr. Ivana Pavlić- Renar: Optimalna regulacija glikemije u dijabetičkih bolesnika

Lea Rukavina

Kolumne

Kolumna

Bioetički kongres

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov [Otvoreni pristup]

Recenzije

Recenzija

"Križobolja" - Grazio, Simeon; Buljan, Danijel; i suradnici

Božidar Ćurković [Otvoreni pristup]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Oktenidin dihidroklorid C36H62N4*2HCl – inovativni antimikrobni pripravak za topikalnu primjenu na koži, sluznici i ranama

[Otvoreni pristup] [PDF]

Novosti

Novost

Abdominalna pretilost povećava rizik razvoja demencije

[Sažetak]

Novost

Nova fiksna kombinacija u terapiji esencijalne hipertenzije

[Sažetak]

Novost

Infekcije u ranoj dobi povećavaju učestalost reumatoidnog artritisa

[Sažetak]

Novost

Nova nada za profilaksu astme

[Sažetak]

Novost

Rotavirusno cjepivo dostupno i u Hrvatskoj

[Sažetak]

Novost

Regulacija visine tijela

[Sažetak]

Novost

Polarnost stanica i razvitak karcinoma gušterače

[Sažetak]

Novost

Ljekovite biljke – prirodni farmaceutici

[Sažetak]

Novost

Preeklampsija

[Sažetak]

Novost

Jednojajčani blizanci nisu genetski identični

[Sažetak]

Novost

Oralni kontraceptivi – zaštita od razvitka karcinoma jajnika

[Sažetak]