MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Sponzorirana reportaža  •  Neurologija HR ENG

Alemtuzumab (Lemtrada) i teriflunomid (Aubagio) u liječenju relapsno remitentnog oblika multiple skleroze

Od 14. do 17. rujna 2016. u Londonu je održan najveći europski kongres o multiploj sklerozi ECTRIMS, na kojem su, između ostaloga, predstavljeni podaci o učinkovitosti i sigurnosnom profilu alemtuzumaba i teriflunomida u oboljelih od relapsno remitentnog oblika multiple skleroze. Istraživanja ukazuju na prednosti spomenutih lijekova, pri čemu je alemtuzumab pokazao trajnu učinkovitost tijekom desetogodišnjeg praćenja, uz nisku godišnju stopu relapsa bolesti, dok je za teriflunomid utvrđeno da su bolesnici tijekom 48 tjedana imali stabilnu ili poboljšanu kvalitetu života u odnosu na početak istraživanja. Najčešće prijavljivane nuspojave bile su blagog do umjerenog karaktera te je svega 10,9% bolesnika prekinulo terapiju zbog nuspojava.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123