Aflatoksini u hrani i hepatocelularni karcinom

Autor: Maja Šegvić Klarić
Sažetak:

Aflatoksini su toksični metaboliti plijesni koji imaju hepatotoksično i kancerogeno djelovanje. Ljudi su zbog hrane najviše izloženi AFB1 te zbog mlijeka i mliječnih proizvoda AFM1. AFB1 se u jetri metabolizira u nekoliko produkata od kojih AFB1-egzo-epoksid ima najveći mutageni i kancerogeni potencijal. Kancerogenost AFM1 je znatno manja od AFB1. Kod ljudi u nekim zemljama Azije i Afrike zabilježena je akutna aflatoksikoza te hepatocelularni karcinom (HCC) koji je izravno povezan s unosom AFB1. Pretpostavlja se da u etiologiji HCC-a važnu ulogu ima sinergizam između AFB1 i infekcije s virusom hepatitisa B te sinergizam AFB1 i mikotoksina fumonizina, koji su promotori kancerogeneze. Većina zemalja u svijetu ima propise o dopuštenim koncentracijama pojedinih mikotoksina u hrani, pri čemu postoje neke razlike. Hrvatsko zakonodavstvo je uskladilo propise s Europskom unijom. 

Ključne riječi:
aflatoksini; hepatocelularni karcinom; mikotoksini

OGLAS