MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Zbrinjavanje antikoaguliranih bolesnika u hitnim stanjimaPatients on anticoagulant therapy in emergencies

Ivan Gornik

U antikoaguliranih bolesnika relativno se često pojavljuje potreba za hitnim kirurškim zahvatom ili zbrinjavanjem krvarenja. Ukoliko je moguće, hitan zahvat treba odgoditi do normalizacije koagulacije. U slučajevima krvarenja potrebno je ponajprije primijeniti općenite mjere za zaustavljanje krvarenja. Ako se radi o za život opasnom krvarenju ili ako je hitan zahvat neodgodiv, potrebno je poništiti antikoagulantni učinak. Reverzija antikoagulacije postiže se svježe smrznutom plazmom za bolesnike liječene varfarinom, specifičnim reverznim agensom – idarucizumabom za bolesnike liječene dabigatranom i nespecifičnim reverznim agensima – protrombinskim kompleksom ili aktiviranim protrombinskim kompleksom za bolesnike liječene drugim novim oralnim antikoagulansima. Zbrinjavanje antikoaguliranih bolesnika u hitnim situacijama uz primjenu protokola za specifične situacije najčešće je uspješno i bez mnogo komplikacija.

Ključne riječi:
antikoagulantno liječenje; hitan zahvat; krvarenje; novi oralni antikoagulansi; varfarin

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

A need for urgent surgery or management of bleeding is rather common in patients on anticoagulant therapy. If possible, emergency surgery should be postponed until the normalization of coagulation. In the case of bleeding it is necessary to apply general measures to stop hemorrhage. In the case of life-threatening bleeding or urgent surgery, the anticoagulant effect should be first reversed. A reversal of anticoagulation is achieved by freshly frozen plasma in patients on warfarin; by specific reversion agent – idarucizumabom in patients on dabigatran; or by non-specific reverse agents – prothrombin complex or activated prothrombin complex in patients on other novel oral anticoagulants. Management of the patients on anticoagulant therapy in emergency situations using protocols for specific situations is usually successful and without many complications.

Key words:
anticoagulants; emergency surgery; hemorrhage; novel oral anticoagulants; warfarin