Zagrebački liječnik i američki ekspert za nuklearne nesreće

Autor: Zijad Duraković

Uz najviše počasti američke vojske 18. prosinca 2020. ispraćen je Asaf Duraković, specijalist radiologije i nuklearne medicine. Bio je osnivač i direktor The Uranium Medical Reasearch Center i The World Life Institute u Washingtonu i Waterportu, humanitarac, pripadnik mnogih intelektualnih udruga, borac za hrvatsku samostalnost, redovnik, pripadnik Rifai derviša, šeik sufijskog reda, pukovnik medicinskog korpusa američkih oružanih snaga i ekspert za nuklearne nesreće. Također, bio je i istaknuti član Društva hrvatskih književnika i Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne

OGLAS