MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Osvrt na stručno događanje  •  Obiteljska medicina HR ENG

V. konferencija Asocijacije liječnika opće/ obiteljske medicine jugoistočne Europe

Valerija Bralić Lang, Ljubin Sukriev

U organizaciji Asocijacije liječnika opće/obiteljske medicine jugoistočne Europe (engl. Association of general practice/family medicine of South-East Europe, AGP/FM SEE) u Budvi, Crna Gora, od 25. do 28. svibnja 2017. održana je Peta konferencija AGP/FM SEE. Osim sudionika zemlje domaćina i zemalja Asocijacije (Bosna i Hercegovina s Federacijom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Turska), konferenciji su prisustvovali i predstavnici iz Portugala i SAD-a. Za više od 620 sudionika odabrano je 30 pozvanih predavača, održano 114 usmenih izlaganja, 27 poster-prezentacija, sedam radionica i poludnevni tečaj o biostatici. Osim toga, održan je i međusektorski sastanak AGP/FM SEE i WHO SEENWH (engl. World Health Organisation South East European Network on Workers Health), kao i godišnji sastanak Asocijacije. Skup je obilježilo pozitivno radno ozračje, uz aktivno sudjelovanje sudionika u raspravama.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126