MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement  •  Uvodnik  •  Pedijatrija / Dermatologija HR ENG

Uvodnik

Josip Grgurić, Jasna Lipozenčić

U Skradu je 31. svibnja 2008. održan IX. simpozij preventivne pedijatrije pod nazivom: „Dijete i sunce“ u organizaciji Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb, te Klinike za kožne i spolne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb. Tijekom proteklih simpozija u Skradu obrađene su teme iz područja klimatoterapije u pedijatriji, prevencije debljine, poremećaja hranjenja te anemija u dječjoj dobi. Zatim je tijekom tri godine naglasak stavljen na postupnike u prevenciji, dijagnostici i terapiji bolesti djece. IX. simpozij preventivne pedijatrije obradio je vrlo aktualnu temu utjecaja sunca na zdravlje djece.

 

Kao što je navedeno, prvi simpozij posvećen je klimatoterapiji u pedijatriji, a ovaj nakon 9 godina problemu zdravlja vezanog uz utjecaj sunca. I jedan i drugi simpozij stavlja pitanje zdravlja i rasta djece u kontekst pozitivnog i negativnog utjecaja prirodnih činitelja. U našoj suvremenoj stručnoj literaturi nema dovoljno znanstveno fundiranih saznanja o toj temi. S druge strane, javni mediji prenose različite informacije koje često nisu izvorno temeljene na znanstvenim dokazima.

Od vanjskih utjecaja na zdravlje ljudi značajno mjesto ima i okolina u kojoj živimo. I upravo taj život na Zemlji pod utjecajem je mnogih međuovisnih čimbenika, a jedna od vrlo značajnih komponenti je i Sunce, odnosno Sunčevo zračenje. Mnoge biološke teorije govore o značaju Sunca za život na Zemlji.

O utjecaju sunca na razvoj djeteta nema generalnog konsenzusa. U posljednje vrijeme brojne kampanje upozoravaju na opasnosti od prevelikog izlaganja suncu, te prevladava strah od njegovih mogućih posljedica, osobito u smislu nepoželjnih promjena na koži, pa je stoga i naglasak IX. simpozija preventivne pedijatrije stavljen na prevenciji nepoželjnih kožnih promjena, ali također i na neophodnost sunčevog pozitivnog utjecaja na rast djece. Upravo ovaj balans između pozitivnih i negativnih djelovanja sunca na zdravlje djece trebala je biti poruka ovog simpozija, pod motom „Volite sunce, ali se zaštitite!“

U nizu postavljenih pitanja kao prvo se nametnulo ono o promišljanju našeg užeg podneblja u odnosu na promjene koje se dešavaju u Sunčevom zračenju. Na to vrlo izazovno pitanje organizatori su zatražili pomoć i odgovor od naših najkompetentnijih stručnjaka s Geofizičkog zavoda „Andrija Mohorović“ u Zagrebu, koji su dali prikaz mjerenja UV-zračenja iznad Hrvatske, o čemu trebaju biti upoznati svi koji se bave zdravstvenom zaštitom, a naravno i šira javnost.

Druga važna cjelina bila je povjerena timu Klinike za kožne bolesti Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj ovih simpozija imao je na umu da u Hrvatskoj postoji još renomiranih centara koji se bave prevencijom i liječenjem kožnih malignih bolesti, ali je Klinika za kožne bolesti u svom djelovanju značajno orijentirana i prema cjelokupnim kožnim problemima u djece.

U uvodu jedna je od komoderatora Simpozija, prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, elaborirala korisne i štetne učinke sunca na kožu, naglašavajući važnost racionalnog izlaganja ljudskog organizma sunčevim zrakama.

Suradnice iz Klinike za kožne bolesti KBC-a Zagreb i Klinike za dječje bolesti Zagreb istaknule su važnost testiranja osjetljivosti na sunčeve zrake, te načine zaštite od nepoželjnog utjecaja sunca i mogućnosti liječenja ultraljubičastim zrakama različitih oblika fotodermatoza dječje dobi.

Kao što i sam naziv Simpozija sugerira, poseban je naglasak posvećen prevenciji – izbjegavanju i/ili smanjivanju nepovoljnog utjecaja sunca na ljudski organizam te važnosti ujednačavanja preventivnih postupaka za zaštitu od sunčeva zračenja na području Europe. Moderator ovih simpozija – pripremajući se za ovaj skup – prethodno je bio nazočan na 5. internacionalnoj konferenciji Europskog društva za prevenciju malignih kožnih bolesti, tzv. EUROSKIN, koja je održana u Hamburgu od 14. do 17. listopada 2007. godine na temu „Smanjivanje zdravstvenih rizika sunčanja – potreba za europskom harmonizacijom u reguliranju upotrebe solarija“. Naravno, konferencija je razmatrala pitanje prevencije malignih bolesti kože u jednom širem kontekstu, te su date i odgovarajuće preporuke o kojima je riječ u tom završnom prikazu.

Na kraju valja istaći da je, prema ocjeni mnogobrojnih sudionika i predavača, IX. simpozij preventivne pedijatrije uspio u stručnom i organizacijskom smislu, te su se simpoziji u Skradu još jednom pokazali kao važno mjesto u edukaciji pedijatara.

Osobito nam je drago da je Uredništvo Medixa pokazalo interes da sadržaj svih izlaganja Simpozija, prilagođenih formi preglednih stručnih članaka, objavi u tematskom supplementu aktualnog izdanja, tempiranog na početku ljetnog razdoblja, kada objavljeni članci i njihove glavne poruke mogu imati značajnu svakodnevnu primjenu.

 

prof. dr. sc. Josip Grgurić, profesor pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, osnivač i počasni predsjednik Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju i prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bili su voditelji IX. simpozija preventivne pedijatrije „Dijete i sunce“ održanog 30. svibnja 2008. godine u Skradu

 

IX. simpozij preventivne pedijatrije okupio je oko 150 sudionika, uglavnom pedijatara i dermatovenerologa, te liječnika školske i obiteljske medicine, a obradio je vrlo aktualnu temu utjecaja sunca na zdravlje djece, o kojoj u našoj suvremenoj stručnoj literaturi nema dovoljno znanstveno fundiranih saznanja, dok, s druge strane, javni mediji prenose različite informacije koje često nisu izvorno temeljene na znanstvenim dokazima

 


prof. dr. sc. Josip Grgurić,

osnivač i počasni predsjednik Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatrij


prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić,
predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu