Uvodnik

Autor: Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto


OGLAS


Gošće urednice:


prim. dr. sc. Inga Mandac Smoljanović, dr. med.

prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, dr. med.

doc. dr. sc. Delfa Radić Krišto, prim. dr. med.
Zavod za hematologiju KB Merkur, Katedra za internu medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


„Znanost, zapravo, niče i opstoji na sumnji, na nevjerovanju, na pobuni protiv dosadašnjih ustaljenih mišljenja i spoznaja… Transplantacija još uvijek ovisi o uspjehu i razvitku imunologije“

Ovo je dio teksta prof. Nikše Allegrettija objavljenog u Liječničkom vjesniku 1982. godine povodom obilježavanja 25. obljetnice transplantacijske imunologije u Hrvatskoj.

Zanimljivo je da se početak aktivnosti u području transplantacijske imunologije u Hrvatskoj podudara s prvom alogeničnom transplantacijom krvotvornih matičnih stanica koja je učinjena 1956. godine u Seattleu (SAD), a izveo ju je E. Donall Thomas, američki liječnik koji je za svoj rad nagrađen Nobelovom nagradom za medicinu.

U Zagrebu se na eksperimentalnoj transplantaciji koštane srži radilo od ranih 60-ih godina prošlog stoljeća, velikim dijelom zahvaljujući prof. Branku Vitaleu i suradnicima u Institutu „Ruđer Bošković“, među kojima su bili i hematolozi. Prof. Boris Labar, internist-hematolog iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb, ističe opravdanost transplantacije koštane srži posebno u aplastičnoj anemiji i akutnim leukemijama. Piše i o pripremama za uvođenje postupka transplantacije koštane srži u KBC-u Zagreb.

U tom istom Liječničkom vjesniku prof. Branimir Jakšić, internist-hematolog iz Kliničke bolnice Merkur, piše o ohrabrujućim rezultatima transplantacije koštane srži u liječenju akutnih leukemija, naglašavajući njenu važnost u prevenciji recidiva bolesti.

Na prvu transplantaciju koštane srži nije trebalo dugo čekati. U Liječničkom vjesniku 1984. godine objavljeni su prvi rezultati liječenja triju bolesnika s aplastičnom anemijom, pri čemu je prva alogenična transplantacija u KBC-u Zagreb učinjena 1982. godine.

Prof. Branimir Jakšić i prim. Hrvoje Minigo prvu su alogeničnu transplantaciju u KB Merkur napravili 1992. godine kod bolesnice s Chediak-Higashijevim sindromom koji se manifestirao pancitopenijom, a 1993. prvu autolognu transplantaciju koštane srži.

Prva alogenična transplantacija učinjena je u jeku Domovinskog rata i bila je dodatni poticaj hematološkom timu KB Merkur da svojim radom, entuzijazmom i novim iskoracima u liječenju hematoloških bolesti doprinese budućnosti nove Hrvatske. Danas, nakon 66 godina od prve transplantacije matičnih stanica u svijetu, svjedoci smo fascinantnog napretka transplantacijske hematologije koja je omogućila preživljavanje tisućama hematoloških bolesnika.

Autologna, alogenična, haploidentična transplantacija perifernih matičnih stanica, CAR-T stanična terapija, postale su rutinska praksa u liječenju brojnih malignih limfoproliferativnih i mijeloproliferativnih poremećaja, kao i aplastične anemije.

U ovom tematskom broju predstavit ćemo transplantacije krvotvornih perifernih matičnih stanica u malignim hematološkim poremećajima s naglaskom na autolognu i alogeničnu transplantaciju, potom dosadašnje spoznaje o CAR-T staničnoj terapiji te važnost laboratorijske dijagnostike i transfuziologije u transplantacijskom postupku. Nadamo se da će tema biti zanimljiva i korisna širokome krugu čitatelja Medixa, s obzirom da su transplantacije matičnih stanica postupci koji traže timski rad liječnika raznih profila i specijalističkih usmjerenja, ali i medicinskih sestara i tehničara.

U godini u kojoj se obilježava 40. obljetnica prve transplantacije matičnih stranica u KBC-u Zagreb, na ovaj način želimo obilježiti i 30 godina od prve transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Kliničkoj bolnici Merkur i zahvaljujemo svima koji su zajedno s nama bili dio tog putovanja. Idemo dalje u susret novim izazovima u transplantacijskoj hematologiji!