Uvodnik

Autor: Vladimir Draženović

OGLAS


COVID-19 JE OPASNA BOLEST. Velike su sličnosti između virusa influence i novog SARS-CoV 2 virusa i to u vidu patofiziologije, kliničke slike, komplikacija koje su često uzrokovane pneumokoknom bolesti, smrtnih ishoda te mjera prevencije. Međutim, za sada je izgledno da će nažalost ionako visoka smrtnost gripe biti višestruko veća kod SARS-CoV 2 virusa.

GRIPA JE OZBILJNA BOLEST. Gripa nije obična prehlada, to je ozbiljna bolest čiji osnovni simptomi nagli početak, visoka temperatura, groznica, glavobolja, bol u mišićima prevladavaju nad onim respiratornim koji nastupaju kasnije. Gripa je teška akutna infektivna bolest s groznicom i tjelesnom temperaturom višom od 38˚C gdje je u osnovi prisutna snažna citokinska reakcija. Kod zdravih ljudi prolazi samoizlječenjem, a kod osoba u riziku, a to je otprilike trećina populacije, često dovodi do komplikacija i smrtnih ishoda.

OVE GODINE TRI NOVA SOJA VIRUSA GRIPE. Ove sezone u cirkulaciji su tri nova soja virusa gripe spram kojih nemamo stečenu imunost, a novo ovogodišnje cjepivo upravo štiti protiv njih. Populacija koja se ne cijepi ove je godine u višestrukom riziku zbog ta tri nova virusa gripe ali i moguće koinfekcije s drugim respiratornim virusima, a poglavito sa SARS-CoV-2 virusom. Isto tako bitno je naglasiti i da neke bakterije kao što je pneumokok izazivaju teške komplikacije gore navedenih virusnih bolesti pa je važno da se grupe u riziku cijepe i pneumokoknim cjepivom ako je dostupno kako bi se smanjio pobol i smrtnost u populaciji

CIJEPLJENJE, DOKUMENTI JAVNO DOSTUPNI. Cjepivo protiv gripe jedno je od najsigurnijih i najviše korištenih cjepiva. Upotrebljava se više od 50 godina te se godišnje s njim procijepi više od 500 milijuna ljudi. Novo pripremljeno cjepivo za ovu sezonu je bez adjuvansa, žive ili aluminija visoko je zaštitno, a prošlo je i sve potrebne regulative europskih agencija (EMA) i Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Cjeloviti sastav cjepiva kao i upozorenje za osobe s preosjetljivošću na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari koje se nalaze u sastavu cjepiva navedene su u Sažetku opisa svojstava lijeka i Uputi o lijeku koji se nalazi priložen uz svako pakiranje cjepiva. Svi su sastojci cjepiva javno dostupni. Ne postoje sastojci koji su zaštićeni poslovnom tajnom, a navedeni dokumenti javno su dostupni u bazi lijekova na mrežnim stranicama HALMED-a.

GRUPE U RIZIKU OD KOMPLIKACIJA/ TREĆINA POPULACIJE. Cjepivo se prije svega preporuča zdravstvenim radnicima koji su u povećanom riziku od infekcije ali i da zaštite svoje pacijente za koje gripa može biti terminalna bolest, a trebali bi služiti i kao primjer u široj zajednici. Za trudnice je cjepivo važno jer štite sebe ali i dijete koje se u prvim mjesecima ne može cijepiti. Isto tako izuzetno je bitno da se procijepe i svi koji boluju od kroničnih bolesti, a poglavito djeca. S obzirom na velike mogućnosti komplikacija starije osobe prioritetno se i najčešće cijepe. Prioritetne grupe za cijepljenje protiv gripe uglavnom odgovaraju onima protiv COVID-19 i pneumokokne bolesti pa to treba imati na umu.

TEMATSKI SUPLEMENT MEDIXA POSVEĆEN GRIPI u sedam članaka donosi prikaz o povijesti, epidemiologiji, kliničkoj slici, komplikacijama, liječenju i cijepljenju u osoba kod kojih je ono od posebnog interesa. Vjerujemo da će ova tema biti od praktične koristi čitateljima u promišljanju o koristima cjepiva, boljoj dostupnosti i promociji te širem cjepnom obuhvatu populacije u skladu s radovima prikazanim u ovome izdanju.

Vladimir Draženović, dr. med.
Nacionalni centar za influencu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb