MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Uvodnik  •  Neurologija HR ENG

Uvodnik

Tereza Gabelić, Mario Habek

 

Multipla skleroza (MS) je kronična, upalna, demijelinizacijska i neurodegenerativna bolest središnjega živčanoga sustava (SŽS). Nakon neurotraume, vodeći je uzrok invalidnosti u mladih odraslih osoba. U svijetu oko 2,3 milijuna ljudi boluje od MS-a, dok epidemiološka istraživanja pokazuju da u Republici Hrvatskoj ima više od 6000 oboljelih, prema čemu pripadamo u zemlje visoke prevalencije bolesti. Prevalencija MS-a u porastu je od 1950. godine, osobito u žena. Posljednjih godina uočava se i trend veće pojave bolesti i u pedijatrijskoj populaciji. Razlozi povećanja nisu sasvim poznati, no jedan dio porasta prevalencije može se objasniti boljom dostupnošću neuroradiološke obrade, duljemu trajanju života oboljelih, ali i boljoj edukaciji liječnika.

U posljednje vrijeme zabilježen je veliki napredak u razumijevanju patofiziologije, genskih čimbenika i čimbenika koji povećavaju rizik, komorbiditeta te specifičnih stanja koja utječu na MS, kao što je trudnoća.

Kliničke manifestacije i tijek MS-a su heterogeni; najčešći fenotip bolesti je relapsno-remitirajući (RRMS) od kojega boluje oko 85 do 90% bolesnika. Danas je za liječenje RRMS-a odobreno više od 12 lijekova, od kojih su neki blage do umjerene učinkovitosti, ali dobroga sigurnosnoga profila, a neki visoke učinkovitosti no lošijega sigurnosnoga profila.

S druge strane, za progresivne oblike MS-a (primarno progresivan MS i sekundarno progresivan MS) terapijske su opcije ograničene na specifičnu populaciju oboljelih, s naglaskom na aktivnost bolesti, bilo radiološku ili kliničku te trajanje bolesti.

Liječenje multiple skleroze treba biti proaktivno, rano, bazirano na medicini temeljenoj na dokazima, u odluku o liječenju potrebno je uključiti i bolesnika, a najvažnije je da liječenje bude dostupno svim oboljelima.

Cilj ovoga tematskoga broja Medixa jest dati pregled čitateljima o toj znatnoj neurološkoj demijelinizacijskoj bolesti. U 12 tema pokriveni su svi aspekti epidemiologije, dijagnostike i liječenja multiple skleroze. Također, prikazane su specifičnosti dijagnosticiranja i liječenja MS-a u djece, kao i optički neuromijelitis kao glavna diferencijalna dijagnoza MS-a.

Nadamo se da će tema ovoga broja biti zanimljiva i korisna širokome krugu čitatelja Medixa.

dr. sc. Tereza Gabelić, dr. med.

 

prof. dr. sc. Mario Habek, dr. med.