MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Uvodnik  •  Pulmologija HR ENG

Uvodnik

Miroslav Samaržija, Marko Jakopović

 

Pred vama je novi broj časopisa Medix, koji je naslovnom temom posvećen bolestima dišnoga sustava. Bolesti dišnoga sustava danas su među vodećim uzrocima morbiditeta i mortaliteta u razvijenim zemljama svijeta, od kojih su najznačajnije karcinom pluća, kronična opstruktivna plućna bolest, upale pluća, tuberkuloza i astma. Časopis sadržava članke posvećene navedenim, ali i ostalim bolestima prsnoga koša, kao i nekim dijagnostičkim postupcima koji su važni u respiratornoj medicini. Najveći broj članaka napisali su vodeći liječnici iz Klinike za plućne bolesti „Jordanovac“, Kliničkoga bolničkog centra Zagreb, uz pomoć stručnjaka iz ostalih najvažnijih centara u Republici Hrvatskoj.

Karcinom pluća vodeći je uzrok smrti od zloćudnih bolesti u svijetu te je veliki javnozdravstveni problem. Nekoliko preglednih članaka posvećeno je toj problematici. Bronhoskopija je najznačajnija dijagnostička metoda u dokazivanju karcinoma pluća te su opisane nove mogućnosti bronhoskopije u eri molekularne onkologije. Također, navedene su i terapijske mogućnosti bronhoskopije, koje uključuju rješavanje opstrukcije dišnoga sustava brojnim metodama, prije svega laserom i stentom. Također su opisane i kirurške mogućnosti liječenja karcinoma pluća od strane naših vodećih torakalnih kirurga. Godinama je osnova liječenja karcinoma pluća bila kemoterapija temeljena na platini. Unazad nekoliko godina, razvojem molekularne onkologije, došlo je do primjene ciljane terapije karcinoma pluća sa znatno većim uspjehom liječenja te su najnovije mogućnosti i novi lijekovi, također opisani u ovome broju.

Opstruktivne bolesti pluća, koje uključuju astmu te kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB), vodeći su uzrok pobola i jedan od najčešćih razloga posjeta liječniku. Kako su prošle godine odlukom Ministarstva zdravlja obje bolesti svrstane u primarnu nadležnost obiteljskih liječnika, dio članaka posvećen je upravo tim bolestima. Opisani su postupci za rano prepoznavanje i dijagnosticiranje KOPB-a, smjernice za liječenje te postupci i indikacije za kućnu oksigenoterapiju. Upravo je kućna oksigenoterapija, možda i najveći problem liječnicima obiteljske medicine. Također, prikazane su smjernice za liječenje astme koja je najčešći uzrok izostanka iz škole i posla u zapadnome svijetu. Poseban osvrt posvećen je liječenju teške astme u djece i hiposenzibilizaciji.

Opstruktivna apneja u spavanju, bolest je koja zahvaća gotovo 5% muškaraca i 2% žena te je danas jedan od vodećih uzroka prometnih nesreća. Opisane su mogućnosti za rano prepoznavanje bolesti i najnovije metode liječenja te bolesti.

Posebna poglavlja posvećena su tuberkulozi u doba biološke terapije te dijagnostici i liječenju izvanbolničkih pneumonija.

Plućna je hipertenzija teška bolest za koju donedavno nije bilo učinkovite terapije. Zbog toga se bolest kasno dijagnosticirala, u prosjeku 2 do 8 godina nakon prvih simptoma. Kako je liječenje znatno učinkovitije ako se započne u ranijoj fazi bolesti, jedan od članaka posvećen je upravo ranom prepoznavanju plućne hipertenzije. Plućna hipertenzija, uz KOPB, najčešća je indikacija za transplantaciju pluća. Transplantacijski program provodi se u Klinici za plućne bolesti „Jordanovac“, KBC-a Zagreb, u suradnji sa Sveučilišnom bolnicom u Beču. Tekst posvećen indikacijama za transplantaciju pluća, kao i dosadašnjim uspjesima centra, također je dio ovoga broja.

I konačno, kao velika novost, u sklopu naslovne teme jest i tekst o psihološkoj potpori bolesnicima s plućnim bolestima. Klinika za plućne bolesti „Jordanovac“ prva je respiratorna klinika u zemlji koja ima stalno zaposlenoga kliničkog psihologa i općenito jedna od rijetkih klinika sa stalno zaposlenim psihologom. Prikazane su najnovije mogućnosti i rezultati psihološke potpore u liječenju bolesnika.

Zahvaljujemo časopisu Medix na mogućnosti prikaza vodećih problema u respiratornoj medicini. Medix od prvoga dana aktivno prati TORAKS, godišnji kongres hrvatskoga torakalnog društva, koji godišnje okuplja gotovo 500 zdravstvenih radnika koji skrbe o bolesnicima s respiratornim bolestima. Tako će ovaj broj Medixa biti tematski broj uz ovogodišnji kongres TORAKS 2014., koji će se održati u lipnju u Zagrebu. Na kongresu očekujemo više od 500 sudionika te vas ovim putem pozivamo da budete aktivni sudionici kongresa. Sve detalje možete naći na www.toraks.hr.

Nadamo se da ćete u preglednim člancima naći zanimljive tekstove, da će članci biti zanimljivi ne samo pulmolozima, već i liječnicima obiteljske medicine, koji skrbe o najvećemu broju bolesnika s plućnim bolestima.

prof. dr. sc. Miroslav Samaržija
Klinika za plućne bolesti „Jordanovac“, Klinički bolnički centar Zagreb i Medicinski fakultet u Zagrebu

doc. dr. sc. Marko Jakopović
Klinika za plućne bolesti „Jordanovac“, Klinički bolnički centar Zagreb i Medicinski fakultet u Zagrebu