MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Sponzorirani članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Utjecaj novih EASL-smjernica u liječenju kroničnoga hepatitisa C na kliničku praksuInfluence of New EASL Guidelines for the Treatment of Chronic Hepatitis C on Clinical Practice

Sandra Milić, Luka Vranić

Kronični hepatitis C jedan je od najznačajnijih uzroka kroničnih bolesti jetre i globalni zdravstveno-ekonomski problem današnjice, od čega boluje gotovo 3% svjetske populacije. Eliminacija virusa i uspješno izlječenje povezani su sa smanjenjem učestalosti razvoja hepatocelularnoga karcinoma, smanjenjem smrtnosti zbog komplikacija bolesti jetre i opće smrtnosti oboljelih. Napredak na području istraživanja genskih karakteristika virusa i patofizioloških mehanizama bolesti, rezultirao je tijekom posljednjih desetak godina znatnim poboljšanjem farmakoterapije i ishodima liječenja s povećanjem mogućnosti trajnog izlječenja. Razvojem novih izravnih antivirusnih lijekova u velikoj se mjeri olakšava način liječenja i skraćuje njegovo trajanje, uz postizanje boljega terapijskog odgovora. Odobrenjem i dostupnošću tzv. inteferon-free terapije na području Europske unije, SAD-a i Japana, sve se više smanjuje uloga dosadašnjih modaliteta liječenja, čime se znatno poboljšava sigurnosni profil liječenja bolesnika. Uz poznavanje suvremenih terapijskih modaliteta i preporuka liječenja kroničnoga hepatitisa C, potrebno je poznavati određene specifičnosti, prednosti i nedostatke pojedinih lijekova.

Ključne riječi:
izravni antivirusni lijekovi; jetrene bolesti; kronični hepatitis C

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137

Chronic hepatitis C is one of the major causes of chronic liver disease and a global health and economic burden of our time, which affects almost 3 % of the world’s population. Virus elimination and effective treatment are associated with a decreased incidence of hepatocelullar carcinoma development, reduced liver diseases compliacation related mortality and general mortality in affected patients. Progress of the research in the field of viral genetics and pathophysiologic mechanisms in the last decade has resulted in significant improvements in pharmacotherapy and treatment outcomes, with increased possibilities of a permanent cure. The new direct antiviral agents greatly facilitate the treatment and shorten its duration, with better end-result. By approving and making interferon-free modalities available in the EU,US and Japan, the role of previous treatment approaches has been diminished, thus significantly improving these patients’s treatment safety profile. Along with the knowledge of modern therapeutic modalities and recommendations for the treatment of chronic hepatitis C, one has to master particular specificities, advantages and disadvantages of the respective drugs.

Key words:
chronic hepatitis C; direct antiviral agents; liver diseases