MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Sponzorirani članak  •  Endokrinologija HR ENG

Utjecaj liječenja SGLT2-inhibitorima na kronične komplikacije šećerne bolestiSGLT2 inhibitors and chronic complications of diabetes mellitus

Marija Troskot Dijan, Dubravka Juršić Eržen

SGLT2-inhibitori nova su skupina oralnih lijekova u terapiji šećerne bolesti tipa 2. U posljednje dvije godine objavljeni su rezultati velikih istraživanja o kardiovaskularnoj sigurnosti lijekova empagliflozina i kanagliflozina, dok je istraživanje o sigurnosti dapagliflozina još u tijeku. Od 2015. godine, kad su prikazani rezultati EMPA-REG OUTCOME istraživanja s dokazano sniženom kardiovaskularnom smrtnošću u bolesnika liječenih empagliflozinom, do lipnja 2017. godine, kad su u San Diegu prikazani rezultati CANVAS programa ispitivanja za bolesnike liječene kanagliflozinom, velika je pozornost posvećena ispitivanju učinka te skupine lijekova – tzv. „class effect“-a. Dosadašnje analize pokazuju da skupina dijeli nekoliko privlačnih osobina, no razlike svakako postoje i nisu zanemarive. 

Ključne riječi:
kardiovaskularna smrtnost; SGLT2-inhibitori: šećerna bolest tipa 2; učinci skupine

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 127/128

 SGLT2 inhibitors are a new class of oral diabetic medications for the treatment of type 2 diabetes. Over the last two years, results from large clinical trials on the cardiovascular safety of empagliflozin and canagliflozin have been published, while the safety study of dapagliflozin is still ongoing. Since 2015, when the results from the EMPA-REG OUTCOME study provided evidence that empagliflozin decreases CV mortality, and in June 2017 when the CANVAS program results were presented in San Diego on patients treated with canagliflozin, there has been a great attention payed on researching so called “class-effect“ of these medicines. Although current analyses suggest that these medicines share several notable characteristics, differences certainly exist and are not negligible. 

Key words:
cardiovascular mortality; class effects; diabetes mellitus type 2; SGLT2-inhibitors