MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Novost  •  Reumatologija HR ENG

Usporedba liječenja ranog oblika reumatoidnog artritisa s tocilizumabom, methotreksatom ili njihovom kombinacijom

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123