MEDIX, God. 24 Br. 133/134  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo / Interna medicina / Infektologija HR ENG

Ultrazvučna dijagnostika periferne arterijske bolesti u bolesnika zaraženih HIV-omUltrasound diagnostics of peripheral artery disease in HIV-infected patients

Klaudija Višković, Jasjit S. Suri, Josip Begovac

Infekcija HIV-om povećava rizik za perifernu arterijsku bolest (PAB) zato jer oštećuje endotelnu vaskularnu funkciju. Pojedine skupine antiretrovirusnih lijekova udružene su s razvojem metaboličkih bolesti i posljedično promoviraju aterogenezu. Ultrazvuk je vrlo dobra dijagnostička metoda u detekciji medijalnih i intimalnih arterijskih kalcifikata kao i u detekciji okluzivnoga PAB-a. Kliničari moraju biti upoznati s povezanošću infekcije HIV-om i rizika za razvoj PAB-a te upućivati HIV-om zaražene bolesnike na redovite vaskularne ultrazvučne preglede kako bi poboljšali skrb o njima.

Ključne riječi:
HIV-infekcija; intimalni arterijski kalcifikati; medijalni arterijski kalcifikati; periferna arterijska bolest; vaskularni ultrazvuk

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 133/134

HIV infection increases the risk of peripheral arterial disease (PAD) because it impaires endothelial vascular function. Certain groups of antiretroviral drugs are associated with the development of metabolic diseases and consequently promote atherogenesis. Ultrasound is a very good method for detection of medial and intimal arterial calcification as well as in the occlusive PAD detection. Clinicians need to be aware of the association of HIV-infection and PAD developiment risk of and refer HIV-infected patients to routine vascular ultrasound scans to improve their care.

Key words:
HIV-infection; intimal arterial calcification; medial arterial calcification; peripheral artery disease; vascular ultrasound