Uloga (javnog) zdravstva u prevenciji ozljeda u djece

Autor: Anko Antabak, Zoran Bahtijarević

Od 15. do 18. listopada 2014. u Zagrebu je održan 6. hrvatski kirurški kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju (HDDK) cjelokupnu je aktivnost usmjerilo na samo jednu temu „Dječja traumatologija“. Sekcija je okupila respektabilan auditorij, brojem, znanjem i iskustvom. Skupu su nazočili svi relevantni hrvatski stručnjaci iz toga područja, nastavnici dječje kirurgije svih četiriju medicinskih fakulteta u Hrvatskoj, te većina dječjih kirurga svih naših bolnica. Kako to priliči takvom skupu, razmijenjena su znanja i iskustva o prevenciji ozljeđivanja u djece. Na tu je temu provedena anketa (televoting-metodom) o stanju prevencije ozljeda u djece. Rezultati više nego očito pokazuju kako među kirurzima prevladava mišljenje o ozbiljnom problemu nedostatne prevencije ozljeđivanja djece u Hrvatskoj.

OGLAS