MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Recenzija  •  Otorinolaringologija / Onkologija HR ENG

Drago Prgomet i sur.:
„Tumori glave i vrata“


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2018.
Format: 21 x 27 cm; uvez: tvrdi
Opseg: 420 stranica 531 slika i  51 tablica

 

Knjiga „Tumori glave i vrata“ djelo je 51 stručnjaka koji se u istraživačkom i stručnom radu bave problematikom dijagnostike, liječenja, rehabilitacije i potpore bolesnicima s tumorima glave i vrata. Sveobuhvatni je to specijalistički tekst za poslijediplomske potrebe, odlična podloga za specijalizante iz otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije te specijalizante onkoloških struka: specijalizante iz onkologije i radioterapije te internističke onkologije. Jednako tako, udžbenik je dobra podloga za studente medicine koji žele više znanja iz područja tumora glave i vrata s primjenom u otorinolaringologiji i kliničkoj onkologiji. Knjiga u cijelosti pokriva potrebe poslijediplomske nastave za navedene specijalističke programe i dodiplomske potrebe studenata medicine.

„Tumori glave i vrata“ izvorno su djelo, prije svega u poglavljima koja opisuju način nastanka tumora grkljana, njihovu epigenetičku strukturu te u zaključcima o načinu liječenja, koja su temeljena na suvremenim istraživanjima i primjeni modernih načina liječenja, kako kirurškog tako i medikamentoznog. Orginalnost se ogleda i u stilu prezentiranja materije, velikom broju izvornih primjera te sistematičnosti. Posebna vrijednost knjige je u njezinoj multidisciplinarnosti, koja predstavlja temelj uspješnog liječenja.

Djelo je primjereno opsegom, pokrivenošću tema, suvremenošću, multidisciplinarnošću, metodologijom bazične onkologije, onkološke dijagnostike i patologije, terapijskih modaliteta te suportivno-simptomatske terapije u onkologiji tumora glave i vrata. Metodički je prilagođeno predmetu i svrsi za koje je napisano.

Prof. dr. sc. Drago Prgomet kao urednik i značajan broj vodećih stručnjaka iz različitih medicinskih disciplina su kroz 31 poglavlje popunili prazninu u medicinskim tekstovima na hrvatskom jeziku u navedenom području. Uz 30-60 literaturnih navoda nakon svakog poglavlja, terminologija i mjerene jedinice usklađene su s propisima i praksom, a djelo je više nego jasno u sadržajnom i jezičnom smislu te pregledno izneseno. Knjiga je usporediva sa sličnima na engleskom jeziku, a koje su bile osnovica za učenje navedene problematike naših specijalizanata otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije i onkoloških disciplina.

U vrijeme malodušnosti i nespremnosti ulaganja u mlađe, druge općenito, prof. Prgomet i suradnici napisali su knjigu koja je odlična podloga za učenje o tumorima glave i vrata specijalizantima ORL područja te onima koji specijaliziraju onkološke struke. Jasno, pritom se ne smije zaboraviti ni šira medicinsku javnost, prvenstveno studenti medicine i stomatologije kojima knjiga može poslužiti kao dodatni, širi izvor medicinskog znanja o tumorima glave i vrata.