MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Temporomandibularni poremećajiTemporomandibular disorders

Iva Alajbeg, Ema Vrbanović

Temporomandibularni poremećaji (TMP) najčešći su orofacijalni bolni poremećaji nedentalnoga podrijetla. Primarno se pojavljuju u odraslih osoba između 20. i 40. godine života, češće u žena. Klasični trijas kliničkih znakova TMP-a čine: bol žvačnih mišića i/ili temporomandibularnoga zgloba (TMZ), zvukovi u TMZ-u te ograničenja kretnji donje čeljusti, osobito pri otvaranju. TMP je vjerojatno posljedica kombinacije više čimbenika rizika poput traume, parafunkcijskih navika, genskih čimbenika, pretjeranog odgovora organizma na stres, pojačana odgovora organizma na bol zbog promjena u živčanim putovima, itd. Detaljan klinički pregled temelj je dijagnostike, a rijetko postoji potreba  za dodatnim dijagnostičkim metodama, kao što su magnetska rezonancija ili kompjutorizirana tomografija. Metode liječenja obuhvaćaju kognitivno-bihevioralnu, fizikalnu i farmakološku terapiju te korištenje okluzijskih udlaga, s ciljem suzbijanje boli i vraćanja funkcije čeljusti.

Ključne riječi:
okluzijska udlaga; oksidacijski stres; orofacijalna bol; temporomandibularni poremećaji

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138

Temporomandibular disorders (TMD) are the most common orofacial pain disorders of non - dental origin. They occur primarily in adults between the ages of 20 and 40, more often in women. The classic triple clinical signs of TMD include: chewing muscle and/or temporomandibular joint (TMJ) pain, sounds in the TMJ, and limited movement of the lower jaw, especially when opened. TMD is probably due to a combination of several risk factors such as trauma, parafunctional habits, genetic factors, excessive response to stress, increased body response to pain due to the changes in neural pathways, etc. Detailed clinical exam makes the basis of diagnostics, and there is rarely a need for additional diagnostic methods, such as magnetic resonance imaging or computed tomography. Treatment methods include cognitivebehavioral, physical, and pharmacological therapy and the use of occlusal splints, with the aim of suppressing pain and restoring the function of the jaw.

Key words:
occlusal splint; orofacial pain; oxidative stress; temporomandibular disorders