MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Novost  •  Stomatologija HR ENG

Teledentistika – budućnost stomatologije

Budućnost stomatološke prakse uskoro će uključivati veću automatizaciju i dublju integraciju umjetne inteligencije u sva područja rada stomatologa, uključujući komunikaciju s pacijentima. Teledentistika se za vrijeme pandemije COVID-19 počela ubrzano razvijati...

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142