MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement  •  Pregledni članak  •  Dermatologija HR ENG

Sunčevo ultraljubičasto zračenje nad područjem HrvatskeSolar ultraviolet radiation in Croatia

Inga Lisac, Vladis Vujnović, Antun Marki

Ukupni ozon iznad Hrvatske tijekom dva desetljeća od 1978. godine u prosjeku se smanjio za 8%, zbog čega je jakost eritemno učinkovitog ultraljubičastog zračenja (UVE) porasla za 12%. Najviše tipične vrijednosti ultraljubičastog indeksa, UVI, karakteristične za kopnena nizinska područja Hrvatske, manje su od 7, dok ukupna doza zračenja od 11 do 13 sati dosiže 4 MED (minimalne eritemne doze). To je, međutim, zavisno o određenim uvjetima, dovoljna doza za ozbiljna oštećenja kože u slučaju prekomjernog izlaganja bez odgovarajuće zaštite. Razlici geografske širine od 10° odgovara promjena eritemno učinkovitog zračenja od oko 1,3 UVI, što znači porast u obalnom području južnog Jadrana za 0,5 UVI u odnosu na Zagreb, a svakih 1 km visine direktno eritemno učinkovito ultraljubičasto zračenje pojačava se za 5%. U Hrvatskoj nije zabilježena ozonska rupa, tj. veća površina s ukupnim ozonom manjim od 220 DU. Srednja godišnja vrijednost ukupnog ozona stabilizirala se posljednjih pet godina na oko 325 DU, temeljem čega se zaključuje da je zaustavljena dalja destrukcija ozonskog sloja

Ključne riječi:
atmosfera; eritem; ozon; ultraljubičaste zrake

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement

From 1978 to 1998, the total ozone over Croatia decreased by 8%. Consequently, erythemally effective ultraviolet (UV) radiation has increased by 12%. According to the measurements conducted at the Geophysical Institute, Horvatovac, Zagreb, the highest typical UV index (UVI) for continental lowlands in Croatia is <7, while the radiation doze between 11 a.m. and 1 p.m. amounts to 4 minimal erythemal doses (MED). It is a sufficient dose to cause serious skin damage in case of excessive sun exposure without any sun protection. The 10 degrees difference in geographic latitude introduces a change of 1,3 UVI, whereas the erythemally effective radiation is amplified by 5% per kilometre of height. Ozone holes, i.e., stable areas with ozone concentration of less than 220 Dobson units (DU), have not been observed above Croatia. However, the so-called miniholes have been noticed. Miniholes are small unstable regions with decreased total ozone often lasting less than half a day. Because the average annual value of the total ozone of approximately 325 DU has been stable over the last five years, it may be concluded that the further deterioration of the ozone layer has stopped

Key words:
atmosphere; erythema; ozone; ultraviolet rays