Sluznica crijeva: sučelje prema unutrašnjem i vanjskom okolišu

Autor: David Dohoczky, Mislav Barišić-Jaman, Ida Tješić-Drinković, Sanda Mustapić, Biljana Knežević, Žarko Babić, Marko Banić
Sažetak:

Sluznice probavnoga, respiratornog i urogenitalnoga trakta mjesto su najveće interakcije ljudskog organizma i njegova vanjskoga i unutarnjeg okoliša. Limfatično tkivo pridruženo sluznicama (engl. common mucosa-associated lymphoid tissue, MALT) efektorsko je i induktivno mjesto imunosnoga sustava, a omogućuje i prijenos podataka o antigenima između različitih sluznica što pojačava imunosni integritet cijelog organizma. Crijevna sluznica izložena je doživotnoj jakoj antigenskoj stimulaciji, zato se na njoj odvija jedinstven imunosni odgovor obilježen poglavito ograničenom „fiziološkom“ upalom, imunosnom tolerancijom, eliminacijom štetnih antigena. Homeostaza se održava kompleksnom interakcijom različitih protupalnih i proupalnih obrazaca. Prevaga proupalnih obrazaca dovodi do nastanka kronične perzistirajuće upale i destrukcije tkiva. Narušena homeostaza uz propusnu crijevnu barijeru središnje su zbivanje u mnogobrojnim intestinalnim i ekstraintestinalnim bolestima

Ključne riječi:
interakcija domaćina i mikrobioma; imunologija sluznice; imunološka tolerancija; sluznica crijeva; stres endoplazmatskog retikuluma

OGLAS