Usporedba bazalnog inzulina glargina (300 jedinica/ml) i degludeka (100 jedinica/ml) korištenjem kontinuiranog mjerenja glukoze i vremena u ciljnom rasponu u šećernoj bolesti tipa 1: InRange istraživanje

Autor: Tomislav Bulum
Sažetak:

Kontinuiranim mjerenjem glukoze (engl. continuous glucose monitoring – CGM) određeno vrijeme u ciljnom rasponu (engl. time-in-range – TIR) danas predstavlja osnovu u kontroli glikemije, posebno kod bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 (ŠB1). Istraživanje InRange uspoređivalo je bazalne inzulinske analoge druge generacije, 300-jedinični inzulin glargin (Gla-300) te 100-jedinični inzulin degludek (IDeg-100) koristeći TIR kao primarni cilj učinkovitosti u odraslih sa ŠB1. Postotak TIR-a (razina glukoze ≥3,9 ≤10 mmol/L) nije se značajno razlikovao između dva bazalna inzulina i iznosio je 52,74% za Gla-300 te 55,09% za IDeg-100. Glikemijska varijabilnost, koja je bila glavni sekundarni cilj ispitivanja, također se nije značajno razlikovala između dva bazalna inzulina i iznosila je 39,91% za Gla-300 te 41,22% za IDeg-100. Učestalost hipoglikemije samoizmjerene glukometrom te zabilježene CGM-om bila je usporediva u obje ispitivane skupine. Istraživanje InRange pokazalo je da Gla-300 i IDeg-100 u odraslih osoba sa ŠB1 imaju usporedivi učinak na regulaciju glikemije mjerene TIR-om te glikemijskom varijabilnošću uz usporedivi rizik od hipoglikemija te sličan sigurnosni profil.

Ključne riječi:
degludek; glargin; kontinuirano mjerenje glukoze; šećerna bolest tipa 1; vrijeme u ciljnom rasponu

OGLAS