"Kompendij ortopedije" - Marko Pećina, Miljenko Franić i suradnici

Autor: Vida Demarin

OGLAS


 

Izdavač: Zdravstveno veleučilište Zagreb i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Godina izdanja: 2021.
Format: 20 x 26 cm;
Uvez: tvrdi
Opseg: 416 stranica

 

Ortopedija je medicinska specijalnost koja se bavi proučavanjem, prevencijom i liječenjem bolesti i ozljeda muskuloskeletnog sustava, nazvanog i lokomotorni sustav. Obrazloženje naziva udžbenika „Kompendij ortopedije“ najbolje je potražiti u „Rječniku stranih riječi“ Bratoljuba Klaića, u kojemu se navodi da kompendij ili kompendijum (lat. compendium) znači skraćeno izlaganje osnovnih misli neke znanosti, istraživanja i slično.

Autori udžbenika željeli su pridonijeti boljem poznavanju bolesti i ozljeda sustava za kretanje zbog njihova velikog značaja u današnjoj populaciji. Naime, bolesti i ozljede sustava organa za kretanje patologija su civiliziranog društva; s obzirom na to da se životni vijek čovjeka produljuje, s tim u vezi rastući su problemi degenerativne promjene zglobova i osteoporoze te patoloških prijeloma kostiju. Način života modernog čovjeka dovodi do enormnog povećanja bolesti kralježnice (zbog čega se gube brojni radni dani), a na liječenje posljedica prometnog traumatizma u skoroj budućnosti trošit će se četvrtina prihoda zdravstvenih fondova. Bavljenje sportom i rekreacijom fenomen je modernog života; pritom se događaju akutne ozljede i kronična oštećenja, tzv. sindromi prenaprezanja muskuloskeletnog sustava. Problem mogućnosti prevencije i liječenja bolesti i ozljeda kostiju i zglobova prepoznat je i na svjetskoj razini te je Svjetska zdravstvena organizacija 2000. godine utemeljila pokret Bone and Joint Decade, čije se aktivnosti nastavljaju u kontinuitetu do današnjih dana.

Na primjeru ortopedije može se pratiti kako se tijekom godina mijenja sadržaj rada pojedine struke, ovisno o promjeni patologije i napretku prvenstveno temeljnih medicinskih znanosti i primjeni moderne tehnologije u medicini. Europska unija medicinskih specijalnosti osmislila je današnji program i ime specijalnosti „ortopedija i traumatologija“. U smislu navedenih sadržajnih i formalnih promjena, u okviru specijalnosti ortopedije ukazala se potreba za novim udžbenikom ortopedije, koji su glavni autori i urednici Marko Pećina i Miljenko Franić uz suradnju još 18 kompetentnih i subspecijaliziranih stručnjaka nastojali obraditi na sažet (kompendiozan) način. Udžbenik „Kompendij ortopedije“ rezultat je višegodišnjeg kliničkog iskustva autora u radu s pacijentima i sudjelovanja autora u svim oblicima edukacije iz ortopedije i traumatologije sustava za kretanje na svim obrazovnim razinama.

Knjiga je podijeljena na Opći i Specijalni dio. U Općem dijelu su u 15 poglavlja opisani povijest ortopedije, osnove dijagnostike, zahvati u ortopediji, koštano cijeljenje, opći poremećaji skeleta, posljedice kljenuti, infekcije, tumori, sindromi prenaprezanja, kanalikularni sindromi i regenerativna ortopedija te ortopedska pomagala, a posebno je poglavlje posvećeno normalnom i poremećenom hodu čovjeka. Osobito značajno i veliko poglavlje zauzima traumatologija lokomotornoga sustava, dok se principi sportske traumatologije opisuju u posebnom poglavlju. Specijalni dio udžbenika zauzimaju klasično regionalno raspodijeljena poglavlja od vrata, prsnog koša, kralježnice, ramena, lakta, šake, kuka, koljena do stopala. Na kraju knjige je pridodano opsežno Kazalo.

Na 416 stranica obogaćenih zanimljivim i karakterističnim fotografijama i crtežima autori su sadržaj knjige približili čitatelju i studentima, olakšali razumijevanje i svladavanje propisanog gradiva u okviru ortopedije i traumatologije te se slobodno može reći da se radi o modernom i atraktivnom udžbeniku. Djelo se sastoji od 25 poglavlja unutar kojih se nalazi 260 fotografija i crteža i 367 literaturnih navoda klasične, ali i pretežno najnovije medicinske literature.

Knjiga je prvenstveno studentski udžbenik, ali je namijenjena širokom krugu čitatelja, i to ortopedima, kirurzima, fizijatrima, reumatolozima, pedijatrima, liječnicima opće medicine te širokom krugu stručnjaka zainteresiranih za sustav organa za kretanje, tj.kineziolozima, fizioterapeutima, radnim terapeutima i drugima. Sistematski i logično raspoređeno gradivo unutar pojedinih poglavlja, ali i unutar knjige kao cjeline, olakšava čitanje i razumijevanje sadržaja.

Osim autorima, zahvalnost treba izraziti recenzentima knjige, osobito prof. dr. sc. Miroslavu Hašplu, koji su svojim savjetima pridonijeli vrijednosti udžbenika. Grafički zahtjevno izdanje omogućeno je trudom tehničke ekipe ZVU u Zagrebu, na čemu im posebno treba zahvaliti.

Knjiga je udžbenik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i Sveučilišta „Josip Juraj Strossmayer“ u Osijeku i bit će na korist i ponos objema ovim ustanovama.