„Praktična klinička onkologija“ - Louise Hanna, Tom Crosby, Fergus Macbeth

Autor: Željko Kaštelan, Lidija Beketić-Orešković

OGLASIzdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2021.
Format: 21 x 27 cm;
Uvez: tvrdi
Opseg: 594 stranica

 

Urednici hrvatskog izdanja:
Lidija Beketić-Orešković, Nikola Đaković, Antonio Juretić, Jasmina Marić Brozić, Fedor Šantek

Knjiga „Praktična klinička onkologija“ prijevod je knjige „Practical Clinical Oncology“, Second Edition, Eds. Louisse Hanna, Tom Crosby and Fergus Macbeth, Cambridge Universitiy Press 2015, Third printing 2016. Urednici hrvatskog izdanja su Lidija Beketić- Orešković, Nikola Đaković, Antonio Juretić, Jasmina Marić Brozić i Fedor Šantek, a izdavač Medicinska naklada (Zagreb, 2021.). Knjiga ima 594 stranice, 40 poglavlja, 54 slike, 205 tablica i 1394 literaturna navoda. Broj autora: 52, broj prevoditelja: 25.

Autori, kao i prevoditelji knjige, istaknuti su stručnjaci iz područja kliničke onkologije.

Knjiga sadržava 40 poglavlja koja na sveobuhvatan način obuhvaćaju problematiku liječenja bolesnika s malignim bolestima. Početna poglavlja prikazuju sustavno liječenje malignih bolesti: Praktična pitanja u sustavnom liječenju raka, Biološko liječenje raka i poglavlje o hormonskoj terapiji – Hormoni i rak. Poglavlja na praktičan način prikazuju sustavno liječenje malignih bolesti, uključujući i moguće nuspojave i načine njihova liječenja. Poglavlje Patologija raka obuhvaća ključnu ulogu patologa u dijagnostici i kasnije u odluci o terapiji malignih bolesti. Poglavlje Istraživanje raka obuhvaća metode kliničkih istraživanja, čije je provođenje nezaobilazno u primjeni onkologije temeljene na znanstvenim dokazima. Poglavlje Planiranje radioterapije obuhvaća osnove vanjskog zračenja i brahiterapije, kao i prikaz naprednih tehnika radioterapije. Poglavljem Akutna onkologija obuhvaća hitna stanja u onkologiji i rak nepoznata primarnog sijela, njihovu dijagnostiku i liječenje. Poglavlje Palijativno liječenje detaljno obuhvaća najvažnije činjenice tog važnog aspekta liječenja i potpore bolesnika s malignim bolestima, uključujući, između ostalog, i preporuke vezane za osjetljivu problematiku komunikacije između bolesnika i liječnika. Uz opće principe dijagnostike i liječenja, knjiga obuhvaća i liječenje prema pojedinim sijelima malignih bolesti: Tumori glave i vrata, Tumori gastrointestinalnog sustava, Rak dojke, Tumori genitourinarnog sustava, Ginekološki tumori, Rak pluća, Tumori mekih tkiva i kostiju, Limfomi i mijelomi, Tumori središnjega živčanog sustava, Tumori kože, Tumori štitnjače, Neuroendokrini tumori i Tumori dječje dobi. Svako od tih poglavlja na praktičan i multidisciplinaran način obuhvaća problematiku malignih bolesti (etiologija, patogeneza, dijagnostika, liječenje, prevencija). Navedeni su i primjeri odluka multidisciplinarnih timova za pojedina sijela malignih bolesti, kao i pitanja za provjeru znanja, što je edukativno za svakodnevnu kliničku praksu. Najvažnije novosti iz pojedinih područja dodane su kao napomene prevoditelja.

Onkološka problematika prikazana je stručno i utemeljena je na znanstvenim dokazima. Metode dijagnostike i liječenja malignih bolesti prikazane su sistematično i jasno, termini koji se rabe u skladu su s postojećim svjetskim propisima i smjernicama. Naglasak je na praktičnom i multidisciplinarnom pristupu u dijagnostici i odlukama o liječenju. Kao sveučilišni udžbenik, pridonijet će edukaciji specijalizanata i liječnika specijalista o praktičnoj primjeni multidisciplinarnog liječenja malignih bolesti i važnosti rane dijagnostike. Multidisciplinarni pristup i način liječenja, koji uključuje stalnu suradnju različitih specijalista, uvjet je uspješnog i na znanstvenim dokazima temeljenog liječenja bolesnika s malignim bolestima u svakodnevnoj kliničkoj praksi, a udžbenik je značajan doprinos takvu pristupu i onkološkoj literaturi.

Klinička onkologija je među područjima medicine koja se najbrže razvijaju i postoji stalna potreba za kvalitetnom literaturom, kako na engleskom, tako i na hrvatskom jeziku. Knjiga je doprinos literaturi koja na praktičan i multidisciplinaran način obuhvaća liječenje bolesnika s malignim bolestima. Najvažnije kvalitete knjige su upravo naglasci na praktičnom pristupu i na multidisciplinarnom rješavanju onkološke problematike.

Djelo je nastavno štivo na Katedri za kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao udžbenik poslijediplomske nastave za Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Onkologija i radioterapija. Namijenjena je prvenstveno specijalizantima onkologije i radioterapije, ali i specijalizantima i specijalistima drugih struka kao što su patologija, radiologija, nuklearna medicina, kirurška i neurokirurška onkologija, internistička onkologija, urološka onkologija, dermatološka onkologija, ginekološka onkologija, obiteljska medicina itd., ali i svima zainteresiranima za praktične i multidisciplinarne aspekte liječenja malignih bolesti.