Uvodnik

Autor: Branimir Anić, Simeon Grazio

OGLAS


 

Slijedeći trendove razvijenih zemalja u našemu pučanstvu raste udio starijih osoba, što je povezano sa specifičnim problemima te populacije. Bolesti lokomotornoga sustava najčešći su uzroci fizičke onesposobljenosti, a među njima bitno mjesto zauzimaju upravo upalne i neupalne reumatske bolesti. S obzirom na procjene da će se broj onesposobljenih s reumatskim bolestima u sljedećim desetljećima udvostručiti, dok se klinička slika i očitovanja bolesti, kao i terapijski odgovor mogu znatno razlikovati s obzirom na dob, struka i sustav zdravstvene skrbi nalaze se pred izazovima što ranijega prepoznavanja i liječenja tih osoba. Zato, zadovoljstvo nam je najaviti središnju temu ovoga broja Medixa, a to je reumatologija starije životne dobi ili gerontoreumatologija. Temi smo se posvetili u širemu smislu, zahvativši i neke probleme lokomotornoga sustava, koji su dio interesa i nekih drugih specijalnosti, ali koje su važne u svakodnevnomu kliničkome radu.

Prva tema, sarkopenija, koja je posljednjih godina sve više u fokusu interesa, rezultira smanjenom tjelesnom sposobnošću i povezana je s povećanim rizikom za osteoporozu, pad i prijelome, gubitak samostalnosti, hospitalizacije, kognitivno oštećenje i smrtni ishod. Ipak, često ostaje neprepoznana i neliječena. Preglednim člankom o sarkopeniji nastojimo doprinijeti edukaciji liječnika o novoj definiciji sarkopenije (iz 2019. godine), algoritmu za postavljanje dijagnoze, komorbiditetima i posljedicama te prevenciji i liječenju sarkopenije.

Osteoartritis (OA) je bolest čija incidencija i prevalencija raste sa starijom dobi, pa je logično da ćemo je češće susresti u toj populaciji. Kao i za brojne druge bolesti za OA-u ne postoji izlječenje, već se primjenjuju brojne nefarmakološke i farmakološke simptomatske mjere. Pregledni članak donosi osvrt na dosadašnje terapijske mogućnosti, uključivo i preporuke vodećih društava koja se bave OA-om, ali i nove molekule koje se istražuju, a koje su nastale na temelju boljega razumijevanja patogenetskih mehanizama i koje bi u budućnosti mogle dovesti do ublaživanja simptoma, a možda i do usporenja razvoja OA-e.

U članku o reumatoidnom artritisu pojave u kasnijoj dobi upućuje se na razlike u odnosu na tu bolest u mlađoj dobi, u smislu akutnijega nastupa, popraćenošću općim simptomima, kao što je vrućica te povezanošću s većom onesposobljenošću i pomorom. Uz artritis starije dobi češće se pojavljuju kardiovaskularne bolesti, intersticijska plućna bolest, slabost (engl. frailty), ali i učestalije ozbiljne bakterijske infekcije.

Članak o spondiloartritisu (SpA) kasnijega početka, što se općenito smatra rijetkom pojavom, govori o entitetima u sklopu te skupine bolesti, koji imaju određene specifičnosti, o čemu treba voditi računa u dijagnostičkom i terapijskom pristupu, dok za neke entitete u sklopu skupine SpA-e te razlike nisu znatne.

Farmakološko liječenja upalnih reumatskih bolesti u starijoj životnoj dobi izazov je zbog fiziologije organizma uvjetovane godinama, popratnih komorbiditeta i polifarmakoterapije, što otežava skrb o toj skupini bolesnika, s obzirom na povećani broj neželjenih štetnih događaja i interakcije lijekova. Komorbiditeti nisu samo izazov u svakodnevnomu kliničkome radu, već su jedan od glavnih isključnih kriterija u kliničkim ispitivanjima, što ograničuje udio starijih bolesnika u kliničkim ispitivanjima.

Vjerujemo da će podatci iz članaka u sklopu glavne teme Medixa pomoći reumatolozima, ali i drugim liječnicima, napose onima srodnih struka (npr. fizijatrima, ortopedima) te liječnicima obiteljske medicine u pravodobnom prepoznavanju i liječenju bolesnika starije dobi s reumatskim bolestima.

Prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med.,
predsjednik Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a

 

Prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.,
prvi dopredsjednik Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a