„Internistička onkologija“ - Semir Bešlija, Damir Vrbanec i suradnici

Autor: Joseph Gligorov, Damir Nemet, Ivan Nikolić, Senija Rašić

OGLASIzdavač: Medicinski fakultet Sveučilišta u Sarajevu 
Godina izdavanja: 2019.
Format: 28 x 22 cm ; uvez: tvrdi
Opseg: 1190 stranica

 

Knjiga „Internistička onkologija” dopunjeno je i izmijenjeno, drugo izdanje knjige/ udžbenika iz 2014. godine. Sva su poglavlja pozorno revidirana, posebno u terapijskom smislu, dok je 12 potpuno novih. U pisanju su sudjelovala 44 autora, od kojih 23 iz Hrvatske, 13 iz Bosne i Hercegovine, tri iz Austrije, dva iz Crne Gore te po jedan iz SAD­a, Albanije i Norveške. Knjiga ima 1190 stranica, za trećinu više nego u prvom izdanju, sadrži 304 tablice, 264 slike, devet algoritama, jedan grafikon i pet okvira. Podijeljena je u 12 većih cjelina i ima ukupno 69 poglavlja. Veće cjeline su Uvod u internističku onkologiju, Tumori glave i vrata, Gastrointestinalni tumori, Karcinom dojke, Ginekološki tumori, Genitourinarni tumori, Maligne bolesti torakalnih organa, Hematološki maligniteti, Ostali tumori, Komplikacije, Palijativna i suportivna njega te Genomsko profiliranje tumora. Na kraju knjige je pet priloga (ECOG i Karnofsky performans status, RECIST kriteriji za određivanje odgovora na terapiju, sheme primjene sistemske terapije te ESMO – Magnitude of Clinical Benefit Scale). Na kraju svakog poglavlja nalazi se popis literature.

U prvoj većoj cjelini, Uvodu u onkologiju, autori navode najnovije spoznaje o karcinogenezi, molekularnim promjenama, imunološkim zbivanjima, translacijskim istraživanjima u onkologiji te osnove farmakološke terapije. Cjelinu čini 12 poglavlja: Medicinska onkologija, Karcinogeneza, Molekularna biologija zloćudnih tumora, Translacijska onkologija, Istraživanja u medicinskoj onkologiji, Osnove farmakološke terapije u onkologiji, uz nova poglavlja Osnove radijacijske onkologije, Osnove kirurške onkologije, Nuklearna medicina u onkologiji, Radiološka dijagnostika u kliničkoj onkologiji, Molekularna patologija te Imunoterapija u onkologiji. Drugu cjelinu, Tumori glave i vrata, čine tri poglavlja: Tumori glave i vrata, Tumori štitne žlijezde i Karcinom paratireoidne žlijezde. Slijedi cjelina o gastrointestinalnim tumorima u kojoj su prikazani simptomatologija, dijagnostika te terapijske mogućnosti liječenja tumora probavnog trakta. Karcinom dojke je prikazan kao posebna cjelina u četiri poglavlja: Pregled, Rani stadij, Lokalno uznapredovala bolest i Metastatska bolest. Petu cjelinu čini pet poglavlja o ginekološkim tumorima, i to karcinom ovarija, tijela i grlića maternice, vagine i vulve. Genitourinarni tumori predstavljeni su u šestoj cjelini, koju čine poglavlja o karcinomu bubrega, mokraćnog mjehura, uretre, prostate, testisa i penisa. U sedmoj cjelini govori se o tumorima torakalnih organa: karcinomu nemalih stanica bronha i pluća, karcinomu pluća malih stanica, mezoteliomu i timomu. Od hematoloških maligniteta u osmoj cjelini prikazani su tumori limfocitne loze, mutipli mijelom te akutne leukemije i kronična mijeloična leukemija, dok ostali hematološki maligniteti nisu prikazani jer su oni ipak uže područje hematologije. Cjelina Ostali tumori pokriva područje sarkoma mekih tkiva, primarnih koštanih malignoma, malanoma, tumora mozga, tumora nepoznatog primarnog sijela i endokrinih tumora. Deseta cjelina vezana je uz komplikacije liječenja; prikazane su gastrointestinalne, kardiološke i kožne komplikacije, kao i trudnoća i reproduktivne komplikacije. Novo je poglavlje u toj cjelini vezano za neželjene efekte uzrokovane imunoterapijskim liječenjem. Jedanaesta cjelina pokriva važno, ali često zanemareno područje, a to je palijativna i suportivna njega. Cjelinu čini 11 poglavlja u kojima su detaljno prikazani liječenje boli, prehrana, mučnina i povraćanje, hematološke komplikacije (anemije i trombocitopenije, febrilna neutropenija), respiratorni simptomi, metabolički problemi, psihološki i psihijatrijski aspekti maligne bolesti te terminalna skrb. Posljednja cjelina posvećena je genomskom profiliranju tumora.

Poglavlja su slično koncipirana. Svako ima uvodni dio, podatke o epidemiologiji i etiologiji, prikaz patologije, kliničke slike, prikaz dijagnostičkih metoda i terapije te literaturu. Autori su na suvremen, precizan i jasan način obradili većinu onkoloških problema iz područja kojim se bave. Knjiga je namijenjena specijalizantima interne medicine i internističke onkologije te srodnih struka, liječnicima opće medicine, ali i studentima medicine na medicinskim fakultetima. Predstavlja originalno djelo te u usporedbi s drugim udžbenicima iz onkologije sadrži svu građu potrebnu za logičnu i zaokruženu cjelinu udžbenika internističke onkologije. Mjerne jedinice i terminologija su u skladu s postojećim propisima. Suvremeno je napisana i polazi od načela medicine koja se temelji na dokazima te u potpunosti zadovoljava najnovije spoznaje u području internističke onkologije. Udžbenik ispunjava sve postulate moderne medicinske publicistike i sustavnošću, jasnoćom misli i čitljivošću predstavlja značajan doprinos stručnoj profesionalnoj medicinskoj literaturi u cijeloj regiji.