III. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Autor: Boris Kudumija

Simpoziju je prisustvovalo više od 140 liječnika, medicinskih sestara i tehničara koji su profesionalno vezani uz nadomjesno liječenje akutnog i kroničnog bubrežnog zatajenja. Cilj sastanka bio je edukacija i rasprava o iskustvima u liječenju akutnog bubrežnog zatajenja, anemije bolesnika na dijalizi, poremećaja metabolizma fosfora, kalcija i vode. Sadržaji predavanja simpozija bili su dijelom odabir iskusnih kliničara, nefrologa, a dijelom probir najučestalijih prijedloga sudionika prethodnog skupa.