Novost u optimizaciji troškova liječenja astme i KOPB-a

Autor: Luka Vončina

U Hrvatskoj svake godine od KOPB-a umre više od 3700 ljudi. Brojka je i veća jer se glavni uzrok smrti često pogrešno pripisuje drugim bolestima. Saldisk je prvi generički lijek kombinacije salmeterola i flutikazonpropionata u inhalacijskom uređaju tipa disk dostupan na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a po 30% nižoj cijeni od dosadašnjeg lijeka. Koristi se u liječenju astme u bolesnika u kojih je indicirana kombinirana terapija beta-2 agonistima dugog djelovanja i inhalacijskim kortikosteroidima. Saldisk se koristi i u simptomatskom liječenju bolesnika s KOPB-om koji imaju FEV1 <60% od normalne vrijednosti uz ponavljane egzacerbacije bolesti te značajne simptome unatoč liječenju bronhodilatatorima.

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje