Prim. dr. Georg Pinter: Koncept gerijatrijske skrbi u Austriji

Autor: Maša Bulajić, Dragan Bralić

Kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održan je pod nazivom „Depresija u stoljeću uma“. Zapažena uvodna predavanja održali su inozemni predavači prim. dr. Georg Pinter i prof. dr. sc. Rudolf Likar, već poznati domaćoj stručnoj javnosti. Predavači su u sklopu tečajeva pri CEPAMET-u predavali i ranije, kao i na drugim skupovima koje je CEPAMET organizirao u Hrvatskoj. Tema predavanja prim. Pintera bila je „Gerijatrijski koncepti u Austriji“, dok je prof. Likar održao predavanje „Kompetencije iz palijativne medicine u hitnoj medicini“. Donosimo najzanimljivije dijelove razgovora s uglednim predvačima koji objedinjuju područja palijativne medicine, gerijatrije, ali i hitne medicine.