Sigmund Freud – Tumačenje snova

Autor: Dragan Jurak

Prvo izdanje „Tumačenja snova“ objavljeno je 1899. u smiješnoj nakladi od 600 primjeraka. Freudovo stoljeće moglo je početi. Trebalo je čitavih osam godina da se prva naklada rasproda. Ali potom je krenula lavina. Na kraju Freud je napravio najmanje osam revizija knjige koja je za njegova života (umro je u Londonu 1939.) tiskana u sedam izdanja. U povodu obilježavanja Dana mentalnog zdravlja i stručnog skupa u organizaciji Hrvatskog psihoanalitičkog društva o Sigmundu Freudu, naziva „Psihoanalitički proces“, donosimo osvrt našeg suradnika o ponovnom čitanju Freuda, njegovim medicinskim, društvenim i kulturnim implikacijama. Osvrt je pripremljen za emisiju „Do korica“ Trećeg programa Hrvatskoga radija i emitiran je, s ulomcima iz knjige, 17. svibnja 2019. u 22.03.

U povodu 120 godina od objave prvoga izdanja i 80. obljetnice smrti Sigmunda Freuda