Sestrinska skrb o bolesniku u jedinici za dijalizu

Autor: Božica Jurinec
Sažetak:

Dijaliza, kao oblik nadomještanja bubrežne funkcije danas se provodi diljem svijeta. Temelje za razvoj dijalize postavio je Tomas Graham 50-ih godina 19. stoljeća otkrivši svojstva polupropusne membrane. Od prve hemodijalize, 1924. godine, a posebno nakon 1945. godine pa sve do danas, zabilježen je intenzivan napredak u razvoju dijalize i krvožilnoga pristupa. Dijaliza se provodi s ciljem uklanjanja štetnih tvari i viška tekućine te korekcije elektrolita i acido-bazne ravnoteže. Provodi se u bolesnika koji su izgubili funkciju bubrega, najčešće tri puta tjedno u trajanju od tri do pet sati. Provođenje postupka hemodijalize zahtijeva dodatnu edukaciju medicinskih sestara. Edukacija se, već dugi niz godina, provodi sukladno Pravilniku o uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje kronične dijalize u zdravstvenim ustanovama, ovlaštenima za provođenje edukacije. Od 2014. godine se u program za provođenje kvalifikacije medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege, prvi put uvodi izborni predmet Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu.

Ključne riječi:
edukacija; hemodijaliza; sestrinska uloga

OGLAS