MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Pulmologija HR ENG

Psihološka potpora bolesnicima s plućnim bolestimaPsychological support to patients with respiratory diseases

Latinka Basara Toromanović, Tajana Jalušić Glunčić

Najranije pretpostavke o utjecaju različitih čimbenika na zdravlje, bolesti i tijek liječenja ističu važnost sagledavanja osobe u cijelosti, s njezinim biološkim, psihičkim i socijalnim karakteristikama. Kronične bolesti podsjećaju upravo na nužnost ovakva pristupa u razumijevanju i liječenju bolesti. Plućne kronične bolesti vrlo su specifične zbog dominantnoga simptoma zaduhe koja ozbiljno i objektivno ugrožava dobrobit bolesnika. Osim bitno umanjene kvalitete života, u oboljelih često postoje i psihičke teškoće u suočavanju s ograničenjima nastalima progresijom bolesti. Istraživanja potvrđuju blagotvoran utjecaj psihološke potpore plućnim bolesnicima, no ostaje otkriti mehanizam koji povezuje psihičke i emocionalne simptome s tjelesnim simptomima bolesti. 

Ključne riječi:
biopsihosocijalni čimbenici; kronične plućne bolesti; kvaliteta života; psihološka potpora

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

The earliest postulations about the impact of various health and illness factors and course of treatment emphasize the importance of considering the person as a whole, with his/hers biological, psychological and social characteristics. Chronic illnesses require this type of approach for proper understanding and treatment. Pulmonary chronic diseases are highly specific for their dominant symptom of breathlessness and can be fatal to the well-being of patients. In addition to a significantly reduced quality of life, patients often suffer from psychological difficulties in coping with the constraints arising from the progression of the disease. Research results confirm beneficial effects of psychological support for pulmonary patients. A mechanism that connects psychological and emotional symptoms with physical symptoms of the disease is yet to be discovered. 

Key words:
biopsychosocal factors; chronic pulmonary diseases; psychological support; quality of life