MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Osvrt  •  Javno zdravstvo HR ENG

Projekt „Djeluj sada!“ - konferencija Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba Osam mjerača UV indeksa postavljeno diljem grada

Mirela Šentija Knežević

U sklopu akcije „Djeluj sada!“ Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba sa svojim je partnerima na odabranim lokacijama postavio mjerače UV indeksa koji će građanima skretati pozornost na dnevnu razinu UV indeksa te da u skladu sa stručnim preporukama prilagode boravak na suncu. Dodatna vrijednost programa je i edukativna kampanja koja će se provoditi putem informativno-edukativnih plakata. Kako je istaknuto, suodgovornost za zdravlje je podijeljena: zdravlje pojedinca ne ovisi samo o društvenim okolnostima i socijalnim uslugama, nego i o pojedincu i njegovim životnim navikama. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116