MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Razgovor  •  Interna medicina HR ENG

Prof. Jugoslav Bagatin: Jesu li svi niskomolekularni heparini isti?

Lea Rukavina

Većina bolesnika hospitaliziranih zbog internističkih bolesti ima indikaciju za tromboprofilaksu, a u njenom provođenju sve važniju ulogu imaju niskomolekularni heparini. Više o njihovim međusobnim razlikama kao i točnim indikacijama za primjenu odobrenim od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje rekao nam je predsjednik upravnog vijeća Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode i voditelj Odjela za kliničku farmakologiju KBC-a Split, prof. Jugoslav Bagatin

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78