MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Razgovor  •  Endokrinologija / Onkologija HR ENG

Prof. Furio Pacini: Različiti pristupi u liječenju bolesnika s rakom štitnjače

Lea Rukavina

S obzirom da se rakom štitnjače bave specijalisti različitih profila (endokrinolozi, internisti, specijalisti nuklearne medicine, onkolozi i kirurzi), često se istoj bolesti pristupa na različite načine. Više o pokušaju stvaranja jedinstvenih terapijskih algoritama te aktualnim smjernicama u Europi rekao je prof. Furio Pacini, profesor endokrinologije na Sveučilištu u Sieni, koji je na kongresu održao predavanje “Različiti pristupi u liječenju bolesnika s rakom štitnjače”

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76