Prof. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin: Zajedno protiv raka probavnog sustava

Autor: Lea Rukavina Kralj

Na Crvenom otoku u Rovinju od 26. do 28. travnja 2013. godine održan je prvi hrvatski tečaj IASGO-a (engl. International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists). Ta udruga koja ujedinjuje kirurge, gastroenterologe i onkologe iz cijelog svijeta ima za cilj kontinuiranu edukaciju mladih stručnjaka, ali i objektivizaciju i globalizaciju medicinskog znanja i umijeća kako bi svugdje u svijetu bio dostupan isti standard medicinskih usluga, bez obzira na rasu, religiju ili socioekonomski status. Tema tečaja u Hrvatskoj bila je „West and East against cancer“ te je objedinila najnovije svjetske spoznaje iz područja dijagnostike i liječenja raka želuca, gušterače i jetre. Tom nam je prilikom više o udruzi rekao prof. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin, koji je, uz prof. dr. sc. Davora Štimca, bio glavni organizator tečaja. 

OGLAS