MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Razgovor  •  Medicina usmjerena prema osobi HR ENG

Prof. dr. sc. Claude Robert Cloninger: Može li se promijeniti osobnost?

Lea Rukavina Kralj

Jedan od pozvanih predavača Prvoga međunarodnog kongresa o medicini usmjerenoj prema osobi, održanog u Zagrebu od 7. do 10. studenog 2013. godine, bio je i prof. Claude Robert Cloninger, vodeći američki psihijatar i genetičar, koji vodi Sansone Family Center for Well-Being na Sveučilištu Washington u St. Louisu. U razgovoru za „Medix“ prof. Cloninger rekao je više o svojem viđenju personalizirane medicine te dao važne savjete o tome kako biti bolji liječnik. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110