MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Razgovor  •  Interna medicina HR ENG

Prim. dr. sc. Manja Prašek: Edukacija, fizička aktivnost i samokontrola - ključni čimbenici u liječenju šećerne bolesti

Lea Rukavina

Osim smjernica za liječenje dijabetesa tipa 2, nove smjernice o kojima se raspravljalo na 66. danima dijabetologa uključivat će i postupnike za dijagnostiku, edukaciju, samokontrolu, prehranu, fizičku aktivnost i rješavanje komplikacija dijabetesa. Više detalja o načinima edukacije o šećernoj bolesti koji se provode u Hrvatskoj, utjecaju tjelovježbe te indikacijama i metodi liječenja inzulinskom pumpom, rekla nam je prim. dr. sc. Manja Prašek, voditeljica ambulantnog programa za inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88